Výpis systémových zpráv

Polyfunkční dům Drslavice

Datum uveřejnění 19.09.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 17.09.2012
Označení verze Aktuální  (06.11.2013 14:36:05)
Systémové číslo P12V00002542
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Polyfunkční dům Drslavice
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je stavba „polyfunkčního domu“ v obci Drslavice.

Stavba se sestává s následujících objektů:

SO 01 – Polyfunkční dům, který je rozdělen na 2 části, a to:

• 1. část - Víceúčelový sál
• 2. část – Restaurace

1. část – víceúčelový sál bude dotovaný z Ministerstva financí
2. část – restaurace bude financována z prostředků obce Drslavice.

Z tohoto důvodu je ke každé části zpracovaný samostatný výkaz výměr.


SO 02 – Komunikace
• SO 02.1 – Příjezdová komunikace
• SO 02.2 – Chodníky

SO 03 – Přípojka NN
• SO 03.2 – Přípojka

SO 04 – Přípojka plynu
SO 05 – Kanalizace
• SO 05.1 – Kanalizace splašková vč. jímky
• SO 05.2 – Kanalizace dešťová

SO 06 – Přípojka vody

Polyfunkční dům je koncipován jako přízemní nepodsklepený. Půdorys objektu je 32,8 x 26,18 m a je podélně rozdělen na dva trakty. Severní trakt má světlou šířku 9,9 m a je zastavěn pultovou střechou se sklonem 15 stupňů, která po ukončení velkého sálu přechází v sedlovou, jižní trakt má světlou šířku 15 m, střechu tvoří vazníková konstrukce se spádem 12 stupňů. Pro velký rozměr vstupního průčelí byla fasáda rozdělena třemi pravidelnými segmenty z nichž levý a pravý krajní tvoří vstupy do budovy a střední je služební vchod personálu. Okna jsou navržena plastová v barvě dřeva z vnější strany a bílá zevnitř. Střešní krytina je vzhledem ke spádu z měkčené PVC folie tmavě červené barvy, obklad soklu je z keramických pásků červený,.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 17,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 232018
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 10.10.2012 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Drslavice
IČO 00360597
Adresa
Drslavice 93
68733 Drslavice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 230736

Nahoru