Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

POKOJOVICE - kanalizace a ČOV

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 26.10.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 25.10.2012
Označení verze Aktuální  (21.11.2012 09:56:29)
Systémové číslo P12V00003222
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky POKOJOVICE - kanalizace a ČOV
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací na akci „Pokojovice – kanalizace a ČOV“, která je spolufinancovaná z Operačního programu Životní prostředí.

Splašková gravitační kanalizace o délce stokové sítě 1 563,75 m bez odboček. Délka odboček je 275 m (jde o 62 odboček).
Na kanalizační síť bude napojeno cca 100 obyvatel obce a odpadní vody budou likvidovány na nově postavené ČOV Pokojovice pro 125 EO. Nová ČOV, jež je také součástí stavby, bude vyústěna do Stařečského potoka. Zastavěná plocha ČOV je cca 155 m2.
Součástí stavebních prací bude dále také zhotovení vodovodní přípojky z přilehlého vodovodního řadu o délce 26 m a přípojky NN z vhodného rozvodu NN o délce 108,5 m.
Stávající příjezdová cesta na novou ČOV bude upravena tak, aby ji bylo možno pojíždět těžkou technikou. Stavbou budou dotčeny místní komunikace v obci Pokojovice i silnice III/40513.
Parcely dotčené stavbou jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
Podrobná specifikace stavebních prací na všech stavebních objektech je technicky definovaná projektovou dokumentací s názvem projektu POKOJOVICE KANALIZACE A ČOV ve stupni Zadávací dokumentace stavby (ZDS) zpracovanou investorem stavby tj. svazkem obcí VODOVODY A KANALIZACE se sídlem v Třebíči.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 12 613 751,00 Kč
Druh ZŘ Ostatní zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb.
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 232533
Hlavní místo plnění Vysočina
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
Lhůta pro podání žádostí o účast
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva POKOJOVICE - kanalizace a ČOV
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název VODOVODY A KANALIZACE
IČO 60418885
Adresa
Kubišova 1172
67401 Třebíč
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 221351

Nahoru