Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Patokryje – oprava komunikace – trasa 3

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 11.04.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 11.04.2016
Označení verze Aktuální  (18.10.2016 18:08:52)
Systémové číslo P16V00003726
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Patokryje – oprava komunikace – trasa 3
Druh Stavební práce
Popis Stavba řeší opravu stávajících místních komunikací na pozemcích 516 a 514/7 v obci Patokryje. Řešenou
ulici lze v současném stavu charakterizovat jako obslužnou komunikaci funkční třídy C, šířka vozovky je proměnná v rozmezí 4,10 až 7,90 metrů. Silnice je obousměrná s dostatkem prostorů sloužícím jako výhybny. V současné době je povrch vozovky ve špatném stavu s četnými poruchami krytu. Plocha vozovky je navržena z asfaltu KCE tl. 100mm. Stávající povrch bude odfrézován. Celková délka trasy je 165m o celkové ploše 937m2. Šířka komunikace je navržena podle stávajícího stavu. Niveleta vozovky se nemění, příčné a podélné sklony vozovky zůstanou zachovány. Systém odvodnění zůstane zachován. Chodník o celkové ploše 97m2 bude proveden z asfaltu KCE tl. 100mm. Šířka chodníku je navržena podle stávajícího stavu. Na nově zrekonstruované komunikace bude provedena výměna betonového obrubníku BO 10/25 o celkové délce 95m. Přesný soupis stavebních prací včetně výkazu výměr je přiložen jako samostatná příloha s názvem položkový rozpočet, kde jsou rovněž vyčísleny předpokládané náklady na stavební práce.

Dokument s názvem ,,Přílohy k ZD" obsahuje zazipovanou složku s přílohami ZD :
Příloha č. 1 ZD Formulář krycí list nabídky
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení o splnění kvalifikace + prohlášení autorizované osoby 006-2016
Příloha č. 3 ZD Závazný vzor smlouvy o dílo 006-2016 Smluvní a obchodní podmínky
Příloha č. 4 ZD Formulář nabízené ceny 006-2016
Příloha č. 5 ZD Technická specifikace včetně výkazu výměr 006-2016
Příloha č. 6 ZD Povinná součást nabídky 006-2016
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 445 203,23 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební úpravy pro komunikace
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
  • Dláždění a asfaltování
  • Práce na povrchové úpravě ulic
Datum ukončení příjmu nabídek 22.04.2016 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Patokryje – oprava komunikace – trasa 3
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Patokryje
IČO 00266124
Adresa
Patokryje 35
43401 Most
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 218774

Nahoru