Výpis systémových zpráv

Parkování a úpravy prostor u hřbitova v Mařaticích – II. etapa

Datum uveřejnění 05.06.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 05.06.2018
Označení verze Aktuální  (14.06.2019 12:58:30)
Systémové číslo P18V00004547
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Parkování a úpravy prostor u hřbitova v Mařaticích – II. etapa
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava části MK 1. máje, úpravu šířkového uspořádání a podélných a příčných sklonů dle požadavku správce komunikace.
Součástí stavby je i úprava a rozšíření veřejného osvětlení s ohledem na plánovanou výstavbu parkoviště a chodníků, navazující sadové úpravy a mobiliář. V rámci stavby bude rovněž realizováno i veřejné osvětlení, metropolitní síť a přeložka vodovodní přípojky k RD. Stavba se nachází v jihovýchodní části Mařatic severně od hřbitova.
V rámci stavby dojde ke zrušení stávající točny a nezpevněné plochy sloužící pro parkování. Bude vybudován parkoviště pro 40 vozidel, upraveno veřejné prostranství, vybudován autobusový záliv vč. navazujících komunikací pro pěší aj.
Projektová dokumentace je rozdělena do následujících stavebních objektů:
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy (včetně úpravy vodovodní přípojky)
SO 401 Veřejné osvětlení
SO 402 Chránička metropolitní sítě
SO 901 Sadové úpravy
SO 902 Mobiliář
Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace – projektová dokumentace a soupis prací, viz odstavec 6.1 zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 12 066 216,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba parkovišť
  • Stavební úpravy pro komunikace
  • Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
Datum ukončení příjmu nabídek 21.06.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Parkování a úpravy prostor u hřbitova v Mařaticích – II. etapa
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Uherské Hradiště
IČO 00291471
Adresa
Masarykovo náměstí 19
68601 Uherské Hradiště
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60050185

Nahoru