Výpis systémových zpráv

Oprava silnice III/46023 Jakartovice-průtah, III/46023 Jakartovice-Bohdanovice km 1,000 - 2,680

Datum uveřejnění 17.09.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 17.09.2012
Označení verze Aktuální  (17.12.2012 07:37:56)
Systémové číslo P12V00002491
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Oprava silnice III/46023 Jakartovice-průtah, III/46023 Jakartovice-Bohdanovice km 1,000 - 2,680
Druh Stavební práce
Popis 1.1. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je provedení opravy silnice v rámci stavby „Oprava silnice III/46023 Jakartovice-průtah, III/46023 Jakartovice-Bohdanovice, km 1,000 - 2,680“ v rozsahu stanoveném v této zadávací dokumentaci.
V rámci stavby bude provedena oprava povrchu předmětné komunikace. Součástí veřejné zakázky je i zajištění a provedení dopravních opatření vč. dopravního značení, a to po celou dobu stavby včetně zajištění potřebných vyjádření a rozhodnutí. Zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí. Zhotovitel zajistí a provede úpravu zařízení cizích správců (poklopy revizních šachet, šoupátka atd.) v komunikaci s těmito správci. Zhotovitel zajistí dostatečný příčný spád vozovky - odtok vody do vpustí.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Stavební úpravy pro komunikace
Datum ukončení příjmu nabídek 03.10.2012 08:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
IČO 00095711
Adresa
Úprkova 795/1
70223 Ostrava
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60054036

Nahoru