Výpis systémových zpráv

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE VE SRUBECH

Datum uveřejnění 07.07.2017  
Označení verze Aktuální  (15.11.2017 09:30:04)
Systémové číslo P17V00004776
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE VE SRUBECH
Druh Stavební práce
Popis Jedná se o opravu stávající místní komunikace v obci Sruby v délce 255,0 m s šířkou 4,0-6,0 m. Stávající komunikace je ve špatném stavu, proto je požadavek na její opravu. Trasa opravené komunikace je vedena ve stávající trase.
Na staveništi se nacházejí tyto inženýrské sítě: Vodovod, kanalizace, plynovod, sdělovací kabel, podzemní vedení NN, podzemní vedení VO. Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce jednotlivých sítí o jejich vytyčení.
Oprava spočívá především ve zřízení nové ložní a krytové vrstvy a výměny obrubníků stávající místní komunikace. Dojde k odfrézování 90 mm stávající krytové živičné vrstvy a vytrhání stávajících obrubníků. Následně budou osazeny nové obrubníky ve stejném rozsahu a uloženy dvě asfaltové vrstvy, přičemž první ložní vrstva bude provedena v tl. 50 mm a druhá obrusná vrstva bude provedena v tl. 40 mm. Nová niveleta komunikace bude tedy zachována.
Odvodnění komunikace bude zachováno stávající, uliční vpusti a šachty budou výškově upraveny do stávající nivelety komunikace.
Součástí předmětu plnění je i provedení geodetického zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu.

ZAKÁZKA JE SPOLUFINANCOVÁNA Z MMR.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Přímé zadání - Zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE VE SRUBECH
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Sruby
IČO 00279544
Adresa
Sruby 28
56544 Sruby
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-018224

Nahoru