Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Oprava místní komunikace, ulice Maxe Dvořáka

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 19.10.2012  
Označení verze Aktuální  (21.12.2012 11:24:22)
Systémové číslo P12V00003093
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Oprava místní komunikace, ulice Maxe Dvořáka
Druh Stavební práce
Popis Vymezení předmětu zakázky:
- jedná se opravu konstrukčních vrstev a asfaltového krytu místní komunikace včetně výměny obrub
Požadavky a rozsah dodávky:
- rozsah dodávky je patrný z projektové dokumentace opravy a položkového rozpočtu, které jsou v příloze zadávací dokumentace
Součástí zakázky dále jsou náklady:
- na zařízení staveniště a jeho provoz,
- na zabezpečení vyjádření správců inženýrských sítí, na vytýčení a zabezpečení podzemních sítí,
- na zhotovení staveništních přípojek, na poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby,
- na zabezpečení opatření BOZP a ochrany životního prostředí,
- na odvoz a likvidaci odpadů, na poplatky za skládky,
- na střežení staveniště, na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby,
- na případné poplatky za zábory veřejných ploch,
- na zvláštní užívání komunikace po dobu výstavby, uzavírku komunikace,
- na dopravní značení po dobu výstavby,
- na geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
- na úpravu ploch za novým obrubníkem - doplnění zeminy, zatravnění, oprava chodníků a vjezdů apod.
- další podmínky vyplývající z přiložených obchodních podmínek
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 896 925,00 Kč
Druh ZŘ Přímé zadání
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Práce na povrchové úpravě ulic
URL detailu veřejné zakázky http://hrusovany.cz/oprava-mistni-komunikace-ul-maxe-dvoraka/d-1841/p1=1057
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Hrušovany nad Jevišovkou
IČO 00292877
Adresa
náměstí Míru 22
67167 Hrušovany nad Jevišovkou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 214432

Nahoru