Výpis systémových zpráv

Oprava hřbitovní zdi Chuchelna

Datum uveřejnění 22.02.2021  
Datum zahájení zadávacího řízení 22.02.2021
Označení verze Aktuální  (15.04.2021 14:17:41)
Systémové číslo P21V00001024
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Oprava hřbitovní zdi Chuchelna
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky jsou veškeré práce související s opravou hřbitovní zdi nacházející se na ppč. 6/2, k.ú. Chuchelna.
Technické řešení a rozsah zakázky je zdokumentován a stanoven zadávací dokumentací, která je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídky, projektové dokumentace a výkazu výměr.
Součástí předmětu zakázky jsou rovněž následující práce a činnosti:
• Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, včetně nepřetržitého oplocení objektu hřbitova z důvodu hojného výskytu lesní zvěře v okolí;
• Přizpůsobit průběh a způsob provádění prací a chování pracovníků skutečnosti, že místem realizace je pietní místo, tj. především postupovat se zvýšenou opatrností při pohybu v prostoru hřbitova, zajistit zakrytí okolních hrobů ochranou proti prachu a dalším nečistotám z prováděných prací, nepouštět hlasitou hudbu, neodkládat věci na hroby apod.;
• Zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
• Zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
• Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
• Účast na kontrolních dnech stavby;
• Zajištění bezpečnosti a ochrany životního prostředí;
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Liberecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 09.04.2021 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.chuchelna.cz/csp/obec/obec.csp?volba=verejne-zakazky
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Chuchelna
IČO 00275760
Adresa
Chuchelna 269
51301 Chuchelna
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru