Výpis systémových zpráv

Odstranění hospodářských budov v areálu bývalého zemědělského družstva

Datum uveřejnění 27.06.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 27.06.2014
Označení verze Aktuální  (10.11.2014 12:34:10)
Systémové číslo P14V00003767
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Odstranění hospodářských budov v areálu bývalého zemědělského družstva
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení kompletního díla, tj. realizace odstranění následujících objektů včetně základový pasů či základových desek a příslušenství:
SO_01 Vepřín (pozemky parc.č. 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2159, 2164)
SO_02 Provozní budova (pozemky parc.č. 659/4 a 2151)
SO_03 Skladová budova (pozemky parc.č. 2151, 2153, 2154 a 2155)
SO_04 Kravín (pozemky parc.č. 2166, 2167, 2168, 2169, 2174, 2175, 2192, 2197, 2202, 2203, 2208 a 2209) - na stavebním objektu zjištěn azbest, který je použit jako střešní krytina ve formě vlnitých tabulí - šablon
SO_05 Silážní jáma (pozemky parc.č. 659/44, 2186, 2177, 2176)

Rozsah stavebních prací včetně technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby z 02/2014 zpracované Petrem Zelinkou, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 6. Stavební práce v rámci realizace veřejné zakázky musí být provedeny v souladu s rozhodnutím o odstranění stavby č.j. StÚ 662/2014 – 4-Du_ODSP-Rozh ze dne 5. 6. 2014, které tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace.
Zadávací dokumentace včetně všech příloh bude sloužit jako podklad pro vypracování nabídky.
Zadávací dokumentace obsahuje podrobný položkový rozpočet požadovaných prací včetně výkazu výměr.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 750 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Demolice a zemní práce
  • Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce
Datum ukončení příjmu nabídek 09.07.2014 16:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Velatice
IČO 00488364
Adresa
Velatice 92
66405 Velatice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 486107

Nahoru