Výpis systémových zpráv

Odkanalizování obcí Býkev a Jenišovice - technický dozor investora, koordinátor BOZP

Datum uveřejnění 11.09.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 11.09.2014
Označení verze Aktuální  (11.09.2014 16:48:42)
Systémové číslo P14V00006157
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Odkanalizování obcí Býkev a Jenišovice - technický dozor investora, koordinátor BOZP
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb pro zadavatele, jejichž předmětem je:
a) jménem zadavatele obstarat a zařídit na jeho účet na stavbě „Odkanalizování obcí Býkev a Jenišovice“ (dále jen „Stavba“) výkon technického dozoru investora, a to v rozsahu, míře podrobností, členění, způsobem a za podmínek stanovených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Návrhu příkazní smlouvy, při respektování legislativních a administrativních předpisů a technických norem, platných na území České republiky
b) zajištění činnosti koordinátora BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, na Stavbě, a to v rozsahu, míře podrobností, členění, způsobem a za podmínek stanovených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Návrhu příkazní smlouvy.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Technicko-inženýrské služby
Datum ukončení příjmu nabídek 15.09.2014 16:46:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Býkev
IČO 00236748
Adresa
Býkev 50
27601 Býkev
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 374051

Nahoru