Výpis systémových zpráv

Odkanalizování obce Benátky

Datum uveřejnění 08.04.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 07.04.2014
Označení verze Aktuální  (03.12.2015 09:57:25)
Systémové číslo P14V00001674
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Odkanalizování obce Benátky
Druh Stavební práce
Popis Předmětem dané zakázky je odkanalizování obce Benátky, které řeší kanalizační stoková síť ze žebrovaných polypropylenových trub včetně objektů na trubní síti, tj. čerpací stanice, výtlaku, kanalizační vodoměrné šachty a přípojky NN. Stoky jsou převážně situovány do místních komunikací, částečně do komunikace III/36021 Litomyšl – Čistá. V místech odbočných řadů pro napojení domovních přípojek budou vysazeny šikmé odbočky. Odbočné řady budou provedeny z PVC DN 150 a budou ukončeny napojovací, PP jímkou, průměr 400 mm. Na připojovacích jímkách budou poklopy s únosností 7 t.
Součástí zakázky je čerpací stanice prům. 2 m, hloubky 3,5 m se dvěma čerpadly. Na stanici navazuje výtlak z PE dn 75 v délce 26 m, která je pod řekou Loučnou (1 m pode dnem) uložen v ocelové chráničce. Výtlak je zaústěn do šachty na gravitační stoce A. První kanalizační šachta na stoce A před napojení na stávající kanalizaci města Litomyšl, je navržená jako vodoměrná. Bude do ní vložen měrný žlab a cca 1,5 m od šachty bude osazeno vyhodnocovací a registrační zařízení.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 42 720 417,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 377392
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
Datum ukončení příjmu nabídek 14.05.2014 08:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Odkanalizování obce Benátky
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Benátky
IČO 00276375
Adresa
Benátky 19
57001 Litomyšl
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 484912

Nahoru