Výpis systémových zpráv

Obnova vyhlídkového pavilonu na Zlatém vrchu a přístupové cesty

Datum uveřejnění 11.09.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 11.09.2012
Označení verze Aktuální  (08.10.2012 11:28:18)
Systémové číslo P12V00002386
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Obnova vyhlídkového pavilonu na Zlatém vrchu a přístupové cesty
Druh Stavební práce
Popis Záměrem investora je obnova vyhlídkového pavilonu na Zlatém vrchu podle dochovaných dokumentací původního altánku.
Stávající podlaha je podemletá a po obvodě poškozená. V částech odhalené základové patky, které jsou nevyhovujících rozměrů. Veškeré stávající konstrukce budou odstraněny. Založení objektu je na prstencovém základovém pase. Šířka pasu je 500 mm, hloubka pod úrovní terénu 1000 mm. Navrhovanou nosnou konstrukci tvoří sloupy z ocelových trubek 159x6,3, které jsou obloženy betonem. Betonový obklad bude členěn dle PD – jedná se o klasicistní architekturu. Ocelové sloupy budou vetknuty do železobetonového věnce o rozměrech 200 x 650 mm. Spodní část sloupů bude kotvena přes ocelovou patku do základu. Pochozí vrstvu podlahy tvoří lité teraco tl. 15 mm, které je ještě začerstva (nejdéle do 2 hodin) nanášené na betonovou vrstvu tl. 80 mm. Pod touto betonovou mazaninou, která je vyztužená sítí (výstuž KARI Q188, krytí 30mm), je dále umístěna asfaltová hydroizolace, betonová mazanina tl. 100 mm vyztužená sítí (výtuž KARI Q188, krytí 40 mm), hutněný štěrkový násyp a rostlý terén. Po celém obvodě objektu je okapový chodníček šířky cca 500 mm z betonové dlažby a sklonem 2% od objektu. Vyhlídkový pavilon zastřešuje kopule, nosná konstrukce střechy bude tvořena dřevěnými vazníky. Vnější stěna kopule bude pokryta měděným oplechováním na dřevěné bednění vnitřní strana omítnuta. Tloušťky a podrobné skladby jsou patrny z výkresové dokumentace.
Dále pak v případě dostatku finančních prostředků budou vybudovány přístupové komunikace – šnekovitá cesta pro přístup k obnovenému pavilonu a schodiště pro pohodlný přístup k obnovenému pavilonu.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 485 900,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Karlovarský kraj
Předmět CPV
  • Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
Datum ukončení příjmu nabídek 26.09.2012 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Nadační fond Historický Cheb
IČO 26386984
Adresa
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14
35002 Cheb
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 230742

Nahoru