Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Obnova tůní a revitalizace mokřadu Kozmické louky

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 10.07.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 10.07.2013
Označení verze Aktuální  (25.09.2013 18:09:20)
Systémové číslo P13V00004301
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Obnova tůní a revitalizace mokřadu Kozmické louky
Druh Stavební práce
Popis Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce související s realizací projektu „Obnova tůní a revitalizace mokřadu Kozmické louky“ který bude spolufinancován z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny, reg. č. projektu CZ.1.02/6.4.00/11.11844.
Konkrétně se jedná o vodohospodářské úpravy s doplněním krajinářských úprav podřízených výslednému efektu a tím je:
Optimalizace vodního režimu
a) vybudování revitalizovaného toku se systémem vzdouvacích objektů s napojením rev.toku v místě přítoku a vyústění na koryto toku Juliánka.
b) vybudování tůní a malých vodních ploch v území, hrud pro zimoviště plazů a obojživelníků
c) biologická opatření (obnova travních porostů, začlenění dřevinných porostů)

Součástí předmětu této veřejné zakázky je rovněž zajištění biologického dozoru na náklady zhotovitele. Požadavky na výkon biologického dozoru jsou specifikovány v příloze č. 1 – Obchodní podmínky. V případě zajištění činností souvisejících s výkonem biologického dozoru formou subdodávky bude osoba(y) vykonávající biologický dozor uvedena v seznamu subdodavatelů – viz příloha č. 7 zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 10 039 767,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 359773
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba vodních děl
Datum ukončení příjmu nabídek 06.08.2013 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Ing. Kamil Lisal
IČO nepřiděleno
Adresa
Horní schody 1760
74601 Opava
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 354119

Nahoru