Výpis systémových zpráv

Obnova sadu Třešňůvka v Kunštátě

Datum uveřejnění 15.11.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 15.11.2012
Označení verze Aktuální  (13.11.2012 13:12:46)
Systémové číslo P12V00003482
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Obnova sadu Třešňůvka v Kunštátě
Druh Služby
Popis Na řešené ploše se nachází ovocný sad (jabloně, slivoně, hrušně, třešně), který je již v rozpadu (převažují dřeviny posledního věkového stádia, s nízkou vitalitou, špatným zdravotním stavem). Ze západní strany (od PP Kunštátská obora) a z jihu je sad pomalu zarůstán náletovými dřevinami (zejména topol osika).
Sad, který volně navazuje na zámecký areál zámku Kunštát, vhodně propojuje kulturní památku a její zámecké zahrady s volnou krajinou. Plocha sadu má velký rekreační potenciál. Projekt navrhuje celoplošnou obnovu sadu - dle místního názvu Třešňůvka - vybranými odrůdami třešní, včetně regenerace travního porostu, s cílem dosáhnout druhového obohacení směrem ke květnaté louce. Na ploše budou ponechány kompozičně hodnotné, vitální a zdravé dřeviny, vybrané dřeviny budou ošetřeny. Přestárlé dřeviny se špatným zdravotním stavem nebo vitalitou, dřeviny kompozičně nevhodné nebo ohrožující provozní bezpečnost budou odstraněny. Ponechané dřeviny jsou důležité pro uchování genia loci místa. Odstraněny budou také náletové dřeviny, a to až po viditelnou bývalou hranici sadu, zasahující na hranu porostu lesa. Takto se plocha sadu rozšíří na původní rozlohu, odstranění náletových dřevin umožní opět využívat zarostlou cestu vedoucí z budovy zámku. Náletové dřeviny budou odstraněny i s kořeny, na jejich místě bude založena květnatá louka. Navržené stromy budou vysazovány ve sponu 9 x 9 m, přičemž pohledově navazujeme na stromořadí tvarovaných lip a jírovců na parteru pod zámkem.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 595,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Zemědělské, lesnické, zahradnické služby a služby v oblasti akvakultury a včelařství
Datum ukončení příjmu nabídek 03.12.2012 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Obnova sadu Třešňůvka v Kunštátě
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Kunštát
IČO 00280470
Adresa
nám. Krále Jiřího 106
67972 Kunštát
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 227788

Nahoru