Výpis systémových zpráv

„OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V MAJETKU OBCE“

Datum uveřejnění 25.04.2014  
Označení verze Aktuální  (04.11.2014 12:44:58)
Systémové číslo P14V00002142
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V MAJETKU OBCE“
Druh Stavební práce
Popis - Kompletní provedení stavebních prací
- Umožnění průchodu občanů a v nutných případech průjezd
- Umožnění průjezdu záchranného integrovaného systému – HZS, PČR, ZS
- Úprava výšek šachet, vpustí a objektů na komunikaci a v návaznosti na ní
- Vytvoření 9 uličních vpustí, stejné provedení jako na již opravené části, napojení na stávající vpusti
- Oprava stávajících uličních vpustí, úprava 3 těchto vpustí na revizní šachtu, výměna mříže za poklop
- Oprava propojení šachet (vpustí) dešťové kanalizace pod MK 3x
- Oprava šachet splaškové kanalizace v návaznosti na výšky terénu navazujícího na MK
- Oprava/výměna poškozených poklopů šachet přípojek splaškové kanalizace – 4ks
- Uložení příčných chrániček cca po 20m pro kabely sdělovací a NN v budoucnu se bude NN pokládat do země
- Rozebrání, odvoz a úklid starých zpevněných ploch v návaznosti na obnovovanou komunikaci
- Oprava stavbou porušených zpevněných ploch
- Úklid, odvoz a ekologické uložení vytěženého materiálu
- Zajištění provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla (např. vytýčení inž. sítí)
- Veškeré práce a dodávky související se zajištěním bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- Zajištěn všech nezbytných dokladů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, prohlášení o shodě použitých materiálů
- Zřízení a odstranění zařízení staveniště
- Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 101 072,00 Kč
Druh ZŘ Přímé zadání - Zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název obec Vrchoslavice
IČO 00288942
Adresa
Vrchoslavice 100
79827 Vrchoslavice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 354790

Nahoru