Výpis systémových zpráv

Obnova místní komunikace v obci Chrášťovice

Datum uveřejnění 27.03.2015  
Označení verze Aktuální  (27.03.2015 22:07:25)
Systémové číslo P15V00001659
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Obnova místní komunikace v obci Chrášťovice
Druh Stavební práce
Popis a) SOUČASNÝ STAV

Současný technický stav komunikace je po přívalových deštích v r. 2013 ve velmi špatném stavu. V některých úsecích je velice obtížná sjízdnost osobními automobily, pro cyklisty a jednostopá motorová vozidle je komunikace takřka nesjízdná. Živičný zástřik na drceném kamenivu se vlivem dlouhodobého podmáčení komunikace téměř rozpadl a na povrchu zůstal jen štěrk. Uživatelé komunikace jsou jednak místní občané, kteří ji využívají jako příjezdovou k bytové zástavbě, dále pak zemědělci, kteří ji využívají jako účelovou pro příjezd k pozemkům. V dnešní době, zejména v tomto období, těžká zemědělská technika neustále zhoršuje stav povrchu a komunikace se stává jen těžce sjízdnou.


b) POPIS POŽADAVKŮ NA CELKOVÉ ŘEŠENÍ A STAVEBNĚ – TECHNICKÉ
ŘEŠENÍ STAVBY

Kryt komunikace bude plošně rozryt, proběhne úprava pláně a hutnění podloží, budou dosypány nerovnosti do 10 cm v rovině komunikace. Po posypání krytu lomovými výsivkami, do 5 kg/m2, bude proveden postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5 – 0,7 kg/m2. Na takto upravenou plochu bude položen beton asfalt. ACO 11+ tl. 5 cm, následně pak konečná vrstva beton asfalt. ACL 16+ tl. 5cm. Součástí těchto oprav bude i výšková úprava 3 ks šoupat obecního vodovodu.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Přímé zadání - Zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název obec Chrášťovice
IČO 00251267
Adresa
Chrášťovice 75
38601 Chrášťovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 506794

Nahoru