Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Obnova koryta "Stará řeka"

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 18.08.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 18.08.2014
Označení verze Aktuální  (27.08.2014 13:04:22)
Systémové číslo P14V00005275
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Obnova koryta "Stará řeka"
Druh Stavební práce
Popis Předmětem projektu je obnova historického koryta řeky Úhlavy v katastrálním území Červené Poříčí místně nazývaném "Stará řeka".Lokalita se nachází na cca 45.km toku řeky Úhlavy. Předkládaná projektová dokumentace obsahuje dva stavební objekty a to SO-01 Obnova koryta a SO 02 Mostek. Po povodních v roce 2013 byl objekt SO-02 Mostek poškozen a vystavěn Ředitelstvím silnic a dálnic v rámci odstraňování škod po povodních. Zároveň byla provedena obnova koryta Staré řeky od jejího vyústění - ZÚ-KM 0,00 až po mostek ZÚ-KM 0,2025. Předmětem tohoto projektu tedy bude pouze vybudování NÁTOKOVÉHO OBJEKTU ZÚ-KM 0,3 až 0,364. Tento bude navazovat na vodní tůň, která však není předmětem žádosti ani projektové technické dokumentace.
Nad stávající tůní se provede propojení koryta Staré řeky přes luční část pozemků po původní trase vodního koryta, jež je zde patrna.
Délka tohoto napojení je do řeky Úhlavy je 64 m. Koryto v této části bude opět vytvořeno se žírou ve dně 3 m jednoduché lichoběžníkové při sklonech svahů 1:4 tak , aby bylo plně umožněno jejich sekání a údržba. Zároveň bude mírným sklonem svahu s jednostranným
pravobřežním opevněním svahu kamenným záhozem umožněn bezpečný vtok vybřežené vody z prostoru pravého břehu nad jezem zpět do koryta Staré řeky. Opevnění levého svahu a dna, do níž se založí zpevňující geomřížka. Přes tuto se provede rozprostření ornice a osetí
travním semenem. Dle požadavku investora zřídí se v km 0,335 brod pro přejezd mechanizace na cíp pozemků. Brod bude široký pro přejezd 4 m a bude zpevněný záhozem z lomového kamene. Sklon svahů brodu bude 1:6. Napojení na vodní tok bude tvořen nátokovým
objektem, který zde bude vytvořen opěrným betonovým prahem kterým bude limitována výška, při níž dojde k nátoku do koryta Staré řeky. Jinak bude okolní část nárazového pravého břehu toku opevněna těžkým kamenným záhozem v tl. 600 mm. Rovněž vstup do koryta staré řeky až k oddělovacímu prahu P4 bude opevněn v celém profilu kamenným záhozem.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 228 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Plzeňský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba vodních děl
Datum ukončení příjmu nabídek 10.09.2014 16:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Červené Poříčí
IČO 00573469
Adresa
Červené Poříčí 27
34012 Červené Poříčí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 477936

Nahoru