Výpis systémových zpráv

Obnova ekosystému odstavených ramen řeky Moravy – technický dozor stavby, administrace projektu, koordinátor BOZP

Datum uveřejnění 19.11.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 09.07.2012
Označení verze Aktuální  (22.11.2012 08:27:25)
Systémové číslo P12V00003592
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Obnova ekosystému odstavených ramen řeky Moravy – technický dozor stavby, administrace projektu, koordinátor BOZP
Druh Služby
Popis Obsah předmětu veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je:
A. Zajištění inženýrské činnosti (stavebního dozoru) včetně všech souvisejících úkonů a činností nezbytných pro řádnou realizaci projektu,
B. Zajištění ekonomického (investičního) dozoru a zúčtování včetně všech souvisejících úkonů a činností nezbytných pro řádnou realizaci projektu,
C. Zajištění výkonu koordinátora BOZP po celou dobu realizace a zprovoznění projektu
spojené s revitalizací slepých ramen řeky Moravy a obnovou jejich přirozeného ekosystému. Jedná se o území nacházející se na pravém břehu řeky Moravy, které je z východu, jihu a západu omezeno tokem řeky Moravy mezi potokem Salaška a novým silničním mostem na obchvatu Uherského Hradiště. Ze severu je vymezeno zástavbou průmyslového areálu a intravilánem města Staré Město. Řešené území zahrnuje odstavená ramena řeky Moravy, která jsou významně ovlivněna lidskou činností. V současnosti je celé území odlesněno, jsou dochovány pouze fragmenty ekosystémů lužních porostů ve formě břehových porostů. Předkládaná realizace je v souladu s Plánem oblasti povodí Moravy a byla konzultována s Povodím Moravy i Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
Kód CPV: 71315400-3 – Stavební dozor
Kód CPV: 75100000-7 – Administrativní služby
Kód CPV: 71317200-5 – Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví
Podrobnou definici dalšího obsahu předmětu veřejné zakázky stanoví zadávací dokumentace
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 200 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Stavební dozor
Datum ukončení příjmu nabídek 25.07.2012 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Obnova ekosystému odstavených ramen řeky Moravy – technický dozor stavby, administrace projektu, koordinátor BOZP
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Staré Město
IČO 00567884
Adresa
náměstí Hrdinů 100
68603 Staré Město
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 234663

Nahoru