Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

VZ_NBK_051_2012_13 Nymburk - Regenerace...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 21.06.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 15.06.2012
Označení verze Aktuální  (15.03.2013 12:36:02)
Systémové číslo P12V00001027
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky VZ_NBK_051_2012_13 Nymburk - Regenerace panelového sídliště Drahelice, 1.etapa - Rekonstrukce ulice Letců RAF
Druh Stavební práce
Popis (1) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou
a) realizace 1.etapy ve smyslu rekonstrukce severní části ulice Letců RAF, nacházející se v zástavbě sídliště „ Nymburk - Drahelice“. Jedná se o úpravu stávajících zpevněných ploch (komunikací, chodníků, parkování), jejich odvodnění, úpravu stávajících a nově vzniklých zelených ploch, sadové úpravy, výměnu a rozšíření veřejného osvětlení a navržení nového městského mobiliáře. Součástí rekonstrukce je i nové dopravní značení. Při celkové rekonstrukci je kladen důraz na vytvoření bezpečných a bezbariérových tras v ulici a rozšíření parkovacích stání.
b) zařízení DIO a DIR, veškeré zabezpečení stavby a věci s tím související dle zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. a dalších.

c) bezpečnostní opatření zhotovitele při provádění prací /BOZP/ s ohledem na okolní veřejné prostory v souladu s platnou legislativou
d) uvedení veškerých ploch dotčených stavbou do původního stavu
e) geodetické zaměření provedeného díla a případného geometrického zaměření za účelem kolaudace díla a vkladu věcných břemen do katastru nemovitostí
f) zajištění záboru veřejného prostranství a získání povolení zvláštního užívání dotčených sousedních pozemků a pozemních komunikací a s tím související plnění podmínek rozhodnutí příslušného správního orgánu
Specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace /Dokumentace pro zadání stavby projektanta HIGWAY DESIGN, s.r.o./.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 6 700 000,00 Kč
Druh ZŘ Ostatní zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb.
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 7202010021341
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Práce na povrchové úpravě ulic
Lhůta pro podání žádostí o účast
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva VZ_NBK_051_2012_13 Nymburk - Regenerace panelového sídliště Drahelice, 1.etapa - Rekonstrukce ulice Letců RAF
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Nymburk
IČO 00239500
Adresa
Náměstí Přemyslovců 163/10
28828 Nymburk
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60060187

Nahoru