Výpis systémových zpráv

Novostavba mateřské školy v Mirovicích

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 14.03.2019  
Datum zrušení 21.05.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 14.03.2019
Označení verze Aktuální  (27.06.2019 13:24:51)
Systémové číslo P19V00001961
Stav zakázka byla zrušena (Vyhodnocování)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Novostavba mateřské školy v Mirovicích
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Jedná se o novostavbu mateřské školky. Školka je navržena jako nová stavba. Budova je navržena jako jednopodlažní dřevěná budova s difúzně otevřenou konstrukcí a zastřešená sedlovou střechou s nízkým sklonem. Budova obsahuje 4 školkové třídy s celkovou kapacitou 4 x 24 dětí.

Dřevostavba bude provedena jako difuzně otevřená konstrukce a montovaná z prefabrikovaných panelů.

Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr.

Předmět plnění bude spolufinancován v rámci výzva výzvy 88 IROP- infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/18_110/0010089

Zadavatel současně předkládá projekt v rámci Ministerstva financí, Program 298 22 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogramu 298D2280 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí s tím, že podle okolností bude rozhodný program podpory upřesněn ve chvíli, kdy Zadavatel obdrží informaci, z kterého z programů bude projekt financován.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 40 150 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 13.05.2019 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Mirovice
IČO 00249858
Adresa
Masarykovo náměstí 38
39806 Mirovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 233114

Nahoru