Výpis systémových zpráv

Nákup pásového mycího stroje

Datum uveřejnění 10.03.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 25.01.2014
Označení verze Aktuální  (10.03.2014 12:41:38)
Systémové číslo P14V00001060
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Nákup pásového mycího stroje
Druh Dodávky
Popis Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka nového mycího stroje dle Technické
specifikace.
Předmět plnění zahrnuje dále dopravu na místo určení, instalaci a uvedení do provozu,
bezplatný záruční servis, dodání technické dokumentace, atestů, prohlášení o shodě, revizní
zprávy a návodů v českém jazyce týkající se předmětu plnění, zaškolení obsluhy a
ekologickou likvidaci starého mycího zařízení a odpadů vzniklých činností dodavatele v místě
plnění instalace. Dodavatel se zavazuje, že předmět plnění bude splňovat veškeré technické
parametry, jakostní a funkční požadavky a bude plně v souladu s platnými zákony ČR a
českými příp. evropskými normami, zákonnými obecně závaznými a doporučenými předpisy
a metodikami.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 367 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Předmět CPV
  • Služby závodních jídelen a zabezpečování pohostinských služeb pro zákazníky
Datum ukončení příjmu nabídek 10.02.2014 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky www.sjrk.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Školní jídelna RK
IČO 72553588
Adresa
U Stadionu 1229
51601 Rychnov nad Kněžnou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 242122

Nahoru