Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Nakládání s bioodpady na území města Opočna

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 04.09.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 04.09.2013
Označení verze Aktuální  (09.12.2013 12:46:53)
Systémové číslo P13V00005858
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Nakládání s bioodpady na území města Opočna
Druh Dodávky
Popis Zakázka se skládá ze tří částí - A), B) a C)
Část A) zakázky:
Zadavatel požaduje dodávku svozového vozidla s HNJ a HNK následujících parametrů:
Vozidlo musí splňovat veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňovat platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN a odpovídat příslušným směrnicím EU. Zadavatel požaduje kompletní dodávku vozidla, skládající se ze tří součástí:
1. komerční podvozek
2. hydraulický nakládací jeřáb
3. hydraulický nosič kontejnerů
Část B) zakázky:
Zadavatel požaduje dodání 6 ks vanových kontejnerů o níže uvedených parametrech, dále dodání 2 ks plastových popelnic na bioodpad o objemu 240 l, 6 ks zvonových kontejnerů na bioodpad o objemu 1 100l a 3 ks zvonových kontejnerů na bioodpad o objemu 2 100l.
Část C) zakázky:
Předmětem plnění zakázky je zpevněná plocha pro kontejnerová stání pro biologicky rozložitelný odpad. Viz. soupis prací, který je přílohou této části dokumentace.
Jedná se o zámkovou dlažbu do štěrkového lože tl. 80 mm (frakce 4/8mm), dále hutněný štěrkopísek tl. 200 mm (frakce 0/63 mm), uložen na hutněnou zeminu. Bude ohraničeno betonovým obrubníkem do betonového lože. Spád zpevněné plochy 0,5% od objektu trafostanice.
Termín pro předkládání nabídek - 20.9.2013, časy pro předkládání jednotlivých částí jsou pro A) 10:00 hodin, část B) 10:25 a část C) 10:50 hodin.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 119 662,50 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Vozidla pro sběr odpadků
Datum ukončení příjmu nabídek 20.09.2013 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Technické služby města Opočna, s.r.o.
IČO 28777981
Adresa
Vodětín 679
51773 Opočno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 357713

Nahoru