Výpis systémových zpráv

Mníšek pod Brdy - rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod

Datum uveřejnění 09.06.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 07.06.2014
Označení verze Aktuální  (06.10.2014 18:50:25)
Systémové číslo P14V00003174
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Mníšek pod Brdy - rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV pro navýšení kapacity až na 9750 EO. Jedná se zejména o doplnění čistírny o objekt lapáku štěrku se strojním těžením, navýšení kapacity obou odlehčovacích komor a objektu mechanického předčištění, úpravy štěrbinových nádrží, zkapacitnění stávajícího biologického stupně čištění odpadních vod vč. navýšení výkonu dmychárny a zařízení k chemickému srážení fosforu, výstavbu dvou nových kruhových dosazovacích nádrží s čerpacími stanicemi, výstavbu dvou nových nadzemních kalojemů a výměnu kompletní odvodňovací linky přebytečného kalu. V rámci zakázky budou vyměněny veškeré již technicky nevyhovující agregáty a součásti technologického vystrojení ČOV, budou provedeny některé drobné změny ve stávajícím technologickém vystrojení ČOV, vedoucí k zefektivnění provozu ČOV a maximálnímu zjednodušení nároků na obsluhu.
Rozšíření a intenzifikace ČOV je dimenzováno na max. dešťový hodinový přítok odpadních vod na mechanické předčištění v množství 100,2 l/s, na biologický stupeň pak po odlehčení v OK2 v množství 78,3 l/s. Odlehčené dešťové vody budou odtékat do recipientu. Vyčištěná odpadní voda odtéká gravitačně do Bojovského potoka. Množství této vody je měřeno v odtokovém kanále (samostatné měření vyčištěné vody a samostatné měření odlehčených vod).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 67 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 487232
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
  • Čistírny odpadních vod
Datum ukončení příjmu nabídek 25.07.2014 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/536467
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Mníšek pod Brdy
IČO 00242748
Adresa
Dobříšská 56
25210 Mníšek pod Brdy
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 363792

Nahoru