Výpis systémových zpráv

Městská nemocnice v Odrách-zatepletní a výměna oken

Datum uveřejnění 25.01.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 25.01.2013
Označení verze Aktuální  (24.01.2013 16:33:12)
Systémové číslo P13V00000317
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Městská nemocnice v Odrách-zatepletní a výměna oken
Druh Stavební práce
Popis Při zahájení výstavby bude provedeno zaměření velikosti všech výplní otvorů, budou provedeny plánované dozdívky stávajících velkých otvorů. Budou demontovány vnější dřevěné okenní a ocelové dveřní otvory v plném rozsahu. Plastová okna zůstanou zachována. Stávající střešní plášť na pavilonu C bude částečně demontován a nahrazen jednoplášťovou střechou. Budou demontovány klempířské výrobky v plném rozsahu. Bude demontován hromosvod v plném rozsahu a nahrazen novým. Budou demontovány stávající zámečnické výrobky – žebříky na střechu a zábradlí schodiště u rampy. Bude demontován okapový chodník u všech pavilonů. Veškeré bourací práce budou provedeny po předchozím statickém zajištění všech konstrukcí a v souladu s předpisy a vyhláškami v souvislosti s bezpečností práce.
V části dětské ambulance budou provedeny vnitřní úpravy objektu spočívající ve vybourání stávajících příček, vybourání dotčených částí zdravotechnických instalací, vybourání nášlapných podlahových krytin a další práce patrné z výkresové části PD. V rámci zateplení objektu bude provedeno lešení v ploše fasád s podlážkami 1,5m. Bude proveden vlastní zateplovaní systém s konečnou povrchovou úpravou. Poté bude demontováno lešení.
Předmět plnění je spolufinancován ze zdrojů EU, v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla.
Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 10 900 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Tepelné izolace
Datum ukončení příjmu nabídek 29.03.2013 16:29:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Odry
IČO 00298221
Adresa
Masarykovo náměstí 25
74235 Odry
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60052098

Nahoru