Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Město Rousínov - chodníky ve Slavíkovicích

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 04.09.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 27.06.2013
Označení verze Aktuální  (04.09.2013 12:56:23)
Systémové číslo P13V00005856
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Město Rousínov - chodníky ve Slavíkovicích
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je realizace stavby „Město Rousínov – chodníky ve Slavíkovicích“ dle projektové dokumentace zpracované Ing. Tomášem Rackem, Projekční činnost, Svinošice 104, 679 22 Lipůvka. Stavbou budou realizovány chodníky podél komunikace III/0475 okolo ul. Mlékařská od křižovatky s ul. Kovářskou po křižovatku s ul. Npr. Krále a ul. Hlinky, podél ul. Npr. Krále po křížení s potokem v místní části Slavíkovice. Cílem vybudování nových úseků je zajištění bezpečného přístupu pěších k objektu Sokolovny, budovy bývalé školy a dětského hřiště. V prostoru křížení s potokem bude provedeno křížení chodníku s plánovanou trasou cyklostezky vedoucí podél potoka přes komunikaci III/0475. Chodníky budou realizovány prostorově a výškově tak, aby byl umožněn pohyb osob se sníženou pohybovou a orientační schopností a splnění veškerých podmínek dotačního titulu Státního fondu dopravní infrastruktury. Dále bude provedeno odvodnění chodníků a jejich zaústění do stávající dešťové kanalizace v majetku města Rousínova.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 400 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 15.07.2013 17:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Město Rousínov - chodníky ve Slavíkovicích
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Rousínov
IČO 00292281
Adresa
Sušilovo náměstí 84
68301 Rousínov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 212647

Nahoru