Výpis systémových zpráv

Mateřská škola Postřižín

Datum uveřejnění 12.09.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 12.09.2013
Označení verze Aktuální  (10.04.2014 11:53:16)
Systémové číslo P13V00006127
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Mateřská škola Postřižín
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, s nimi související projektové a inženýrské činnosti a poskytnutí dodávek či služeb nezbytných k provedení předmětu veřejné zakázky dodavatelem dle § 9, odst. 1, písm. b) a odst. 2 zákona.
Předmětem stavebních prací je stavba mateřské školy. Budoucí předložená nabídka bude obsahovat cenový návrh na kompletní stavbu od úrovně + 0 včetně napojení přípojek, finálních terénních úprav, vnitřního vybavení, projektovou dokumentaci pro provádění stavby a změnu stavby před dokončením a dokumentaci skutečného provedení stavby, inženýrskou činnost a služby potřebné pro řádné zhotovení a kolaudaci stavby.
Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím znalostí a zkušeností a odborných kapacit dodavatele.
Stavba a její části musí být nové, nesmí být dříve použity nebo repasovány. Toto doloží vybraný uchazeč při stavbě příslušnými doklady, prokazujícími původ stavby. Technické parametry stavby musí splňovat minimálně všechny náležitosti OTPP vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze. Vybraný uchazeč zhotoví kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle předložené varianty konstrukčního řešení. Podmínka předložené nabídky stavby bude splněna v případě dodržení všech vnitřních rozměrů stavby a dodrženi technických parametrů stavby. Bude dodržena dispozice a rozměry oken, dveří, příček, prostupů a zařizovacích předmětů. V ceně musí být započtena el. přípojka pro stavbu dle přiloženého výkazu výměr, vlastní stavba, střecha a další. Součástí nabídky bude výkres - půdorys a řez konstrukce stavby, tepelně-technické parametry a stručná technická zpráva. Zadavatel si vyhrazuje právo na kontrolu předložených parametrů nezávislou organizací a příslušným stavebním úřadem před podpisem smlouvy. V případě nesplnění parametrů nebo nesouhlasného stanoviska stavebního úřadu bude nabídka uchazeče vyloučena z výběrového řízení.
Nabídka bude zpracována podle tendrové dokumentace, která bude součástí zadávací dokumentace a v souladu s podmínkami stavebního povolení.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 29 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Užší řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební montážní práce
Datum ukončení příjmu nabídek 15.12.2013 10:00:00
Lhůta pro podání žádostí o účast 27.09.2013 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Postřižín
IČO 00240621
Adresa
Pražská 42
25070 Postřižín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 346343

Nahoru