Výpis systémových zpráv

Linka práškového lakování s průběžným tryskáním s chemickou předpřípravou a nanotechnologií

Datum uveřejnění 21.11.2014  
Označení verze Aktuální  (05.02.2015 09:40:48)
Systémové číslo P14V00008235
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Linka práškového lakování s průběžným tryskáním s chemickou předpřípravou a nanotechnologií
Druh Dodávky
Popis Předmětem plnění zakázky je dodávka a zprovoznění nové linky práškového lakování, která nahradí stávající manuální lakování při povrchové úpravě výrobků v areálu zadavatele. Linka práškového lakování zahrnuje tryskací stroj jako první operaci přípravy povrchu, dále taktovanou postřikovou linku předúprav s alkalickým odmaštěním, oplachy, pasivací nanokeramikou a sušením následovanou taktovanou linkou práškového lakování.
Zadavatel chce nahradit stávající lakování moderní a novou technologií lakovaní tj. linkou práškového lakování. Zadavatel vyžaduje kompletní řešení pro lakovací linku a zařízení bude nabídnuto jako kompletní dodávka. Cílem projektu a také smluvním cílem je splnit všechny příslušné normy (zejména na ochranu životního prostředí), racionalizovat pracovní postupy a zvýšit výrobní kapacitu s lepší kvalitou pracovních výsledků (lakování).
Součástí předmětu plnění je jak dodávka kompletní linky práškového lakování, tak její montáž, instalace a uvedení zařízení do provozu (včetně zkušebního provozu), a to v souladu s veškerými platnými směrnicemi a normami. Součástí předmětu plnění je rovněž dodávka veškeré potřebné dokumentace dle požadavků zadavatele a veškerého potřebného software pro provoz linky práškového lakování resp. jeho licence, údržba a aktualizace k celoživotnímu užívání lakovací linky.
Podrobná technická specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není zadávacím řízením ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Výběrové řízení je realizováno v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona postupem podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP – dle předpokládané hodnoty se ve smyslu těchto závazných pokynů jedná o zakázku s vyšší hodnotou 2. kategorie (tj. dle čl. 5.2.8 Závazných pokynů) zadávanou postupem analogickým k postupu v zadávacím řízení dle zákona.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 110 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Olomoucký kraj
Předmět CPV
  • Průmyslové stroje
Datum ukončení příjmu nabídek 30.12.2014 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Česko-slezská výrobní,  a.s.
IČO 25870599
Adresa
Nerudova 438
79376 Zlaté Hory
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 401214

Nahoru