Výpis systémových zpráv

Likvidace tuhých a tekutých bahenních kontaminovaných sedimentů ze štolového systému kláštera Teplá

Datum uveřejnění 01.07.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 28.06.2013
Označení verze Aktuální  (05.03.2014 10:02:12)
Systémové číslo P13V00004043
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Likvidace tuhých a tekutých bahenních kontaminovaných sedimentů ze štolového systému kláštera Teplá
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je odstranění ekologické zátěže ze štolového systému kláštera Teplá. Tyto práce budou navazovat na prvotní sanační práce. Předmětem veřejné zakázky je konkrétně odčerpání vody do sedimentační nádrže a dále vytěžení bahenních sedimentů ze štolového systému a odborná likvidace ekologické zátěže. Podrobnou specifikaci stávající situace, a předmětu a rozsahu této veřejné zakázky obsahuje příloha č. 1 zadávací dokumentace.

Veřejná zakázka bude zadána jako podlimitní z důvodu návaznosti na II. stavební etapu celkové rekonstrukce kláštera.

Zadavatel v reakci na telefonickou žádost zájemce o veřejnou zakázku a s ohledem na zajištění rovného zacházení se všemi potenciálními zájemci tímto namísto zasílání přílohy č. 1 ZD prostřednictvím pošty, přílohu č. 1 uveřejňuje na svém profilu zadavatele.

Zadavatel dne 11. 7. 2013 vydal dodatečnou informaci č. 1 k zadávací dokumentaci, jejíž přílohou je upravený výkaz výměr podle vyhlášky 230/2012 Sb. V návaznosti na tuto skutečnost (a přes toliko formálnízměny) zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a potažmo lhůtu pro doručení žádostí o účast a termín otevírání obálek - namísto 22. 7. 2013 10:00 h tak nově končí dne 30. 7. 2013 10:00 hod. Tato změna (opravné oznámení) byla zaslána k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel dne 24. 7. 2013 vydal na základě žádosti jednoho ze zájemců dodatečnou informaci č. 2.

Zadavatel dne 25. 7. 2013 vydal na základě žádosti jednoho ze zájemců dodatečnou informaci č. 3.

Dne 10. 10. 2013 zadavatel ukončil zadávací řízení zadáním veřejné zakázky vybranému uchazeči.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 850 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 355331
Hlavní místo plnění Karlovarský kraj
Předmět CPV
  • Dekontaminace půdy
Datum ukončení příjmu nabídek 30.07.2013 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Kanonie premonstrátů Teplá
IČO 00479365
Adresa
Klášter 1
36461 Teplá
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 225046

Nahoru