Výpis systémových zpráv

Konsolidace IT a nové služby TC obcí

Datum uveřejnění 15.07.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 15.07.2015
Označení verze Aktuální  (20.08.2015 15:55:29)
Systémové číslo P15V00004350
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Konsolidace IT a nové služby TC obcí
Druh Dodávky
Popis Projekt obce Světlá Hora se zaměřuje na modernizaci územní veřejné správy a zkvalitnění a zefektivnění služeb veřejné správy prostřednictvím vyššího využití informačních a komunikačních technologií podporujících komplexní informatizaci a rozvoj informačních systémů v orgánech územní veřejné správy. Jedná se o konsolidaci HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury a propojení lokálních agendových informačních systémů (AIS) s registry veřejné správy.

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy podle § 9 zákona mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je dodávka IT zařízení včetně dopravy a základního zaškolení obsluhy. Předmětem VZ je i poskytnutí servisní podpory po dobu udržitelnosti projektu (5 let), a to na základě a za podmínek dle samostatné Servisní smlouvy – viz příloha č. 7 ZD.

Pořizovaná technika musí splňovat veškeré požadavky na funkčnost a technické specifikace uvedené v příloze č. 6 ZD.

Předmět plnění dále tvoří: a) koordinace dodávky a instalace IT (HW a SW), b) předání příslušných certifikátů, návodů k použití, záručních listů dle charakteru jednotlivých zařízení, c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla, d) účast na pravidelných kontrolních dnech díla, e) zajištění bezpečnosti práce, ochrany majetku a životního prostředí, f) uvedení všech prostor dotčených realizací díla (dodávky) do původního stavu, g) provedení přejímky místa realizace dodávky, h) realizace základního zaškolení obsluhy (blíže viz příloha č. 7 ZD – návrh Smlouvy o dílo), i) dodávky služby servisní podpory po dobu udržitelnosti projektu – 5 let (blíže viz příloha 7 ZD – návrh Servisní smlouvy).

Tato zakázka je realizována v rámci projektu, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.
(registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09529)

Místo plnění veřejné zakázky:
Místem plnění je sídlo zadavatele: Obecní úřad Světlá Hora, Světlá Hora 374, 793 31 Světlá Hora.

Doba plnění veřejné zakázky:
Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky, vztahující se ke lhůtě plnění:
Předpokládaný termín zahájení plnění: ihned po podpisu Smlouvy o dílo
Předpokládaný termín dokončení díla (dodávky), nejpozději do: termín plnění dle SoD je soutěžním kritériem, když zadavatel připouští termín plnění max. do 85 pracovních dnů ode dne podpisu SoD.

Zadavatel zvolil základní kritérium pro zadání veřejné zakázky, podle ekonomické výhodnosti nabídky: 1. kritérium: Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH (dle Smlouvy o dílo a Servisní smlouvy), váha 80%, 2. kritérium: Celková doba plnění předmětu díla v pracovních dnech (dle Smlouvy o dílo), váha 20%.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 907 600,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Balíky programů a informační systémy
  • Informační systémy a servery
  • Systémové a podpůrné služby
Datum ukončení příjmu nabídek 03.08.2015 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Světlá Hora
IČO 00296392
Adresa
Světlá 374
79331 Světlá Hora
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 221862

Nahoru