Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

KLADRUBY - SILÁŽNÍ ŽLAB

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 09.10.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 10.10.2018
Označení verze Aktuální  (11.11.2018 22:08:23)
Systémové číslo P18V00008181
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky KLADRUBY - SILÁŽNÍ ŽLAB
Druh Stavební práce
Popis Zadavatel požaduje vybudovat:

SO 01 - silážní žlab, který bude prefabrikovaný nezastřešený, neprůjezdný objekt o pěti komorách, o půdorysném rozměru 82,585 x 58,180 m a kapacitě 22.587,95 m3.

Podlaha bude provedena jako tuhá deska z betonu vyztuženého KARI sítěmi s využitím podlahy stávajícího silážního žlabu a z části na volné ploše, navazující na stávající areál a stávající vnitrofiremní komunikace. Stěny žlabu budou z prefabrikovaných dílů tvaru L. Celý objekt bude nepropustný.

Naskladňování a vyskladňování žlabu bude jednostranné, a to ze severní strany. Objekt bude napojen na stávající rozvody splaškové kanalizace a NN pro osvětlení. Stavba bude sloužit pro uskladňování objemných krmiv o sušině nad 30%.
Specifikace stavby je uvedena v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
• Příloha č. 1 - projektová dokumentace
• Příloha č. 2 - výkaz výměr

Kompletní zadávací dokumentace VŘ, včetně všech příloh, je uveřejněna na profilu zadavatele na webové adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/kladrubska-a-s

Zadavatel s ohledem na charakter zakázky neumožňuje dílčí plnění. Nabídka musí být účastníkem předložena na celý rozsah předmětu zakázky.

6.2 Prohlídka staveniště

Prohlídka staveniště bude umožněna dne 15. 10. 2018 v 11.00 hodin nebo dne 16. 10. 2018 v 11:00 hodin na adrese: Kladrubská a.s., Kladrubská a.s., Kladruby, 338 08 Zbiroh.

Pro možnost účasti na prohlídce staveniště je nezbytné, aby účastníci zaslali kontaktní osobě zadavatele pro toto výběrové řízení přihlášku s uvedením obchodního jména firmy a jména osob, které se místního šetření zúčastní.
Přihlášku na prohlídku staveniště je nutné zaslat e-mailem kontaktní osobě zadavatele nejpozději jeden (1) pracovní den před termínem konání prohlídky staveniště.

Z organizačních důvodů žádáme účastníky, aby respektovali stanovené termíny prohlídky staveniště.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 26 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Plzeňský kraj
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 54' 15.4395" N, 13° 37' 57.0350" E
Předmět CPV
  • Výstavba zemědělských objektů
  • Výstavba průmyslových budov
  • Betonářské práce
  • Betonářské stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 16.11.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název KLADRUBSKÁ a.s.
IČO 25215671
Adresa
Vojenice 80
33808 Kladruby
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 522327

Nahoru