Výpis systémových zpráv

Kaple hřbitov Březová

Datum uveřejnění 17.04.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 17.04.2018
Označení verze Aktuální  (19.12.2018 14:21:51)
Systémové číslo P18V00002924
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Kaple hřbitov Březová
Druh Stavební práce
Popis Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v režimu zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §53 zákona. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací, dodávek a služeb nutných k provedení akce s názvem: „Kaple hřbitov Březová“, tak jak je to stanoveno v projektové dokumentaci, která je nedílnou přílohou výzvy k podání nabídek. V rámci výběrového řízení bude zajištěno zejména:
• vybudování objektu s názvem: „Kaple hřbitov Březová“ dle projektové dokumentace,
• provedení úprav vnitřních a vnějších povrchů, pokládky podlah a obložení v rámci výstavby objektu,
• provedení zemních prací souvisejících s výstavbou objektu,
• provedení výsadby suchomilných rostlin,
• zbudování komunikace a zpevněných ploch,
• apod.
Všechny činnosti jsou podrobně specifikovány v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídek.
Hlavní předmět díla dle CPV: 45000000-7 Stavební práce.
Tato veřejná zakázka se nedělí na dílčí plnění. Dodavatel musí předložit nabídku na celý rozsah stavebních prací, které jsou vyžadovány v zadávací dokumentaci. Neúplné nabídky nebudou přijaty.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 9 810 393,57 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 03.05.2018 09:55:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Kaple hřbitov Březová
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Březová
IČO 00259250
Adresa
Náměstí Míru 230
35601 Březová
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60059679

Nahoru