Výpis systémových zpráv

Kanalizace v obci Staré Město - ul. Na Baštici - II. etapa

Datum uveřejnění 08.01.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 07.01.2013
Označení verze Aktuální  (05.12.2013 12:32:09)
Systémové číslo P13V00000075
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Kanalizace v obci Staré Město - ul. Na Baštici - II. etapa
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka materiálů a provedení stavebních prací spočívající ve vybudování kanalizační sítě v zastavěné části obce Staré Město - ul. na Baštici a ul. Lazecká, a to podle projektové dokumentace zhotovené společností HAUSING s.r.o. se sídlem Mosty u Jablunkova 275, 739 98 Mosty u Jablunkova, IČ 258 23 027, zakázka číslo 11010, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky není členěn na stavební objekty ani technologické provozní soubory. Kolaudační řízení a uvedení stavby do provozu se předpokládá jako celek. Součástí předmětu veřejné zakázky je i vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla a geodetického zaměření dokončeného díla.
Stavební práce zahrnují zemní práce, obnovení povrchů místních komunikací, příjezdů a zpevněných ploch, trubní vedení a revizní šachty - gravitační stoky, trubní vedení - výtlačné potrubí, souběh a podchody pod krajskou silnicí č. II/477, podchody pod vodním tokem Baštice, souběh křížení podzemních vedení a zařízení, Čerpací stanice splaškových vod a přípojku NN k čerpací stanici.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 13 347 003,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 342556
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 12.02.2013 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Staré Město
IČO 00576948
Adresa
Jamnická 46
73801 Staré Město
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 225214

Nahoru