Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

KANALIZACE HLUŠICE 2. ETAPA

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 16.08.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 15.08.2016
Označení verze Aktuální  (25.06.2019 00:13:54)
Systémové číslo P16V00007762
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky KANALIZACE HLUŠICE 2. ETAPA
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky a služby spojené s odvedením splaškových odpadních vod od zástavby severní a východní části obce Hlušice na stávající čistírnu odpadních vod (ČOV). Stoky řady A jsou navrženy k odvádění splaškových vod ze střední, severní a východní části obce Hlušice s tím, že páteřní stoka A bude zaústěna přímo na stávající COV. Stoky B4 a B6 budou napojeny do stávající, nově zrealizované splaškové stoky B1, která prochází místní částí Hlušičky a je zaústěna do stoky B, odvádějící splaškové vody na
stávající COV. Výtlak řeší dopravu splaškových vod, přitékajících navrhovanou stokou A1-1 do CS, do gravitační stoky A1. Výtlačné potrubí bude vedeno z velké části v souběhu se stokou A1-1. Do čerpací stanice budou stokou A1-1 svedeny odpadní vody od zástavby ulice za obecním úřadem. El. přípojka je navržena pro připojení CS na zdroj el. energie, kterým je v tomto případe stávající betonový sloup, resp. vrchní sekundární vedení nn. Sloup se nachází před domem č.p. 8. Součástí projektu jsou veřejné části kanalizačních přípojek, které budou napojovány do nově budované stokové sítě.
Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky obsahuje zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 46 600 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 634983
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
  • Výstavba kanalizačních čerpacích stanic
Datum ukončení příjmu nabídek 19.09.2016 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva KANALIZACE HLUŠICE 2. ETAPA
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Hlušice
IČO 00268763
Adresa
Hlušice 51
50356 Hlušice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 347624

Nahoru