Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

"Kanalizace a ČOV Banín - kanalizační přípojky"

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 15.03.2013  
Označení verze Aktuální  (26.03.2013 15:47:15)
Systémové číslo P13V00001120
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky "Kanalizace a ČOV Banín - kanalizační přípojky"
Druh Stavební práce
Popis V rámci výstavby splaškové kanalizace a ČOV v Baníně, přistoupil zadavatel k vyřešení napojení jednotlivých nemovitostí na navržené stoky.

Jedná se o kanalizační přípojky 89 nemovitostí. Všechny přípojky jsou řešeny jako gravitační, přípojky napojí nemovitosti do nové gravitační kanalizace. Dále budou odpadní vody likvidovány v nově navržené ČOV. V jednom případě (u č.p. 48) bude na hlavním kanalizačním řadu osazena pouze odbočka, která bude zaslepena.

Pouze jedna přípojka je řešena jako tlaková, a to u č.p. 46. Ve dvoře nemovitosti bude osazena plastová čerpací šachta o průměru DN 800. Čerpací šachta bude napojena na rozvody NN majitele nemovitosti. Do této šachty budou svedeny odpadní vody z celého domu a následně čerpány do systému gravitační kanalizace. Celková délka tlakové přípojky je 50m.

U každé nemovitosti je navržena nová přípojka.

Následně dojde k vyřazení septiků, jímek a jiných stávajících zařízení. Stávající potrubí bude před zařízením přepojeno do nové přípojky, případně bude zařízením protaženo potrubí (individuelně dle konkrétní situace). Zařízení bude vyčerpáno a vyčištěno. Dále může být zavezeno, rozbouráno, případně ponecháno na místě. Vybouraný materiál ze zrušených zařízení musí být odvezen na příslušnou skládku.

Při výstavbě kanalizačních přípojek dojde ke křížení potrubí s místní asfaltovou komunikací a dále silnicí III/3639. Křížení bude prováděno překopy.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Přímé zadání - Zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Banín
IČO 00579441
Adresa
Banín 41
56802 Banín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 345760

Nahoru