Výpis systémových zpráv

„Kanalizace a ČOV aglomerace P, T, N, K“

Datum uveřejnění 28.03.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 27.03.2014
Označení verze Aktuální  (30.03.2016 14:41:58)
Systémové číslo P14V00001462
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „Kanalizace a ČOV aglomerace P, T, N, K“
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je výstavba kanalizace pro aglomeraci Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice a výstavba nové čistírny odpadních vod.
Trasy navržené kanalizace jsou vedeny v zastavěných částech obcí převážně v trasách místních komunikacích, trasy mimo obce převážně ve volném terénu. Odpadní vody z obcí budou svedeny do společné ČOV. V obcích aglomerace bude tlakový i gravitační systém kanalizace, nově budou vybudovány splaškové kanalizační stoky. Na kanalizační síti v obci jsou navrženy čerpací stanice, které čerpají odpadní vodu z míst, které nelze vzhledem k rovinné konfiguraci terénu gravitačně odkanalizovat.
Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu č. 1 kvalifikační dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 131 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Užší řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 479430
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
  • Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
  • Čistírny odpadních vod
Datum ukončení příjmu nabídek 10.07.2014 08:30:00
Lhůta pro podání žádostí o účast 05.05.2014 08:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „Kanalizace a ČOV aglomerace P, T, N, K“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Vodovod - svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice
IČO 70825564
Adresa
Pravlov 30
66464 Dolní Kounice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 358345

Nahoru