Výpis systémových zpráv

JŘBÚ- Dodatečné stavební práce na akci - Přístavba MZŠ Polesná

Datum uveřejnění 15.03.2016  
Označení verze Aktuální  (14.03.2016 14:11:12)
Systémové číslo P16V00001295
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky JŘBÚ- Dodatečné stavební práce na akci - Přístavba MZŠ Polesná
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce ve smyslu §23, odst.7, písm. a) zákona, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. V průběhu zemních prací po skrývce vrchních vrstev zeminy byly zjištěny jiné vrstvy, než které byly předpokládány.
Návrh řešení: Zlepšení podkladní vrstvy smícháním zeminy s hydraulickým pojivem v objemovém množství 2,5%, odtěžení vrstvy podkladní zeminy o mocnosti 0,3 m a její následná úprava pojivem na mezideponii v objektu staveniště. Po zpětné instalaci hutnění takto upravené zeminy válcem nebo vibrační deskou po vrstvách 0,15 m na stanovenou hodnotu minimálně 45MPa. Dále se jedná o provedení zesílení vrstvy podkladního betonu z tloušťky 100 mm a 150 mm na jednotnou tloušťku 150 mm, zvýšení třídy betonu z třídy C16/20 na třídu C20/25 a navýšení dimenze výztuže KARI sítí z 6/15/15 na 8/15/15.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 302 528,00 Kč
Druh ZŘ Jednací řízení bez uveřejnění
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 404201
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva JŘBÚ- Dodatečné stavební práce na akci - Přístavba MZŠ Polesná
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městská část Praha 21
IČO 00240923
Adresa
Staroklánovická 260
19016 Praha
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 213839

Nahoru