Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

JETŘICHOV – CHODNÍK K LOKALITĚ BĚLIDLO

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 23.05.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 28.03.2013
Označení verze Aktuální  (23.05.2013 10:37:37)
Systémové číslo P13V00002817
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky JETŘICHOV – CHODNÍK K LOKALITĚ BĚLIDLO
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je novostavba chodníku, který zajišťuje bezpečnost chodců. Ti doposud museli chodit po kraji stávající komunikace II/302. Navržený chodník je z větší části mimo zastavěnou část obce na jejím severozápadním okraji, při pravé krajnici státní silnice II/302 směrem na Meziměstí. Za krajnicí silnice se v současné době nachází příkop. Chodník je na ZÚ napojen na stávající chodník. ZÚ a KÚ stavby jsou proti směru staničení stávající komunikace! Chodník délky 301,36 m a základní šířky 1,5 m; první část je široká 1,7 m (s ohledem na šířku stávajícího chodníku). Příčný sklon 2% do stávající komunikace. Osa chodníku kopíruje okraj stávající státní silnice. Mezi stávající komunikací a obrubníkem navrženého chodníku bude použita dvojlinka ze žulových kostek. Dojde tak k rozšíření komunikace o 200 mm.
Odvodnění: Voda z chodníku odtéká příčným spádem na stáv. komunikaci. Odvodnění chodníku a přilehlé komunikace je řešeno prodloužením stávající dešťové kanalizace v dl. 178,0 m napojené na ZÚ na stávající kanalizaci. Kanalizace je vedena pod chodníkem v místě původního příkopu a je do ní připojeno 5 nových vpustí. Součástí nové část kanalizace jsou 3 nové šachty.
Veřejné osvětlení stávající není a nové není navrženo. Veškeré stávající inženýrské sítě jsou informativně zakresleny do Situace. Jedná se o vedení sdělovacího kabelu (mimo stavbu chodníku), STL plynovodu, vodovodu (mimo stavbu chodníku), kanalizace a vrchního vedení VN. Případné nutné opravy a údržba těchto sítí budou prováděny samostatně jejich správci před zahájením výstavby chodníku. Realizace chodníku bude až po uložení výtlakové kanalizace (akce odkanalizování celé vesnice).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 582 257,76 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Předmět CPV
  • Výstavba stezek pro pěší
Datum ukončení příjmu nabídek 18.04.2013 16:00:00
URL detailu veřejné zakázky http://www.jetrichov.cz/index.php?nid=796&lid=CZ&oid=2532609&carchiv=2
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Jetřichov
IČO 00654116
Adresa
Jetřichov 126
54983 Meziměstí 3
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru