Výpis systémových zpráv

ICT vybavení

Datum uveřejnění 25.09.2013  
Označení verze Aktuální  (25.09.2013 09:28:58)
Systémové číslo P13V00006431
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky ICT vybavení
Druh Dodávky
Popis Tato zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu, která se neřídí, v souladu s § 18 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), tímto zákonem. Veřejná zakázka se řídí Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 6, platné od 29. 6. 2012.

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení pro potřeby realizace projektu.
Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.08/03.0059 „Jihočeská ICT akademie“ spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 3 – Další vzdělávání, Oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Poskytovatelem finanční podpory je Jihočeský kraj, Krajský úřad Jihočeského kraje, Oddělení řízení grantů a projektů, který je zprostředkujícím subjektem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Předmětem VZ je dodávka ICT vybavení (zboží) ve struktuře a splňující technické požadavky stanovené zadávací dokumentací.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Přímé zadání - Zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihočeský kraj
Předmět CPV
  • Síťové rozbočovače
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva ICT vybavení
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Technologické centrum Písek s.r.o.
IČO 27942368
Adresa
Vladislavova 250
39701 Písek
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 367685

Nahoru