Výpis systémových zpráv

I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce, SO 301 - Vodovod

Datum uveřejnění 20.02.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 16.02.2015
Označení verze Aktuální  (02.11.2015 11:38:00)
Systémové číslo P15V00000889
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce, SO 301 - Vodovod
Druh Stavební práce
Popis Předmětem stavby je realizace vodovodu a odboček přípojek vodovodu v rámci vybudování technické a dopravní infrastruktury pro bydlení v lokalitě Bezručova v Poličce. Stavba je uvažována jako I. stavební etapa, která zajišťuje dopravní a energetické napojení pro 46 rodinných domů a 4 bytové domy. V rámci této akce budou provedeny tyto stavební objekty:

SO 301-1 – Vodovod
SO 301-2 – Odbočky přípojek vodovodu

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem „I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce“ (viz příloha č. 7 zadávací dokumentace), zpracované Ing. Pavlem Romáškem, Horská 5, 541 01 Trutnov, číslo autorizace 0009778 (Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství) a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - slepém rozpočtu (viz příloha č.8 zadávací dokumentace).

Předmět plnění je rovněž specifikován v předmětných rozhodnutích dotčených orgánů (součást přílohy č. 7 zadávací dokumentace).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 526 932,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 404672
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Vodovody
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
  • Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
Datum ukončení příjmu nabídek 13.03.2015 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení Bezručova v Poličce, SO 301 - Vodovod
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko
IČO 60125748
Adresa
Palackého nám. 160
57201 Polička
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 228657

Nahoru