Výpis systémových zpráv

Hydrogeologický průzkum - vrt H4

Datum uveřejnění 19.10.2012  
Označení verze Aktuální  (19.10.2012 10:43:36)
Systémové číslo P12V00003091
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Hydrogeologický průzkum - vrt H4
Druh Stavební práce
Popis Předmět zakázky je specifikován v prováděcím projektu hydrogeologického průzkumu – vrtu H4 zpracovaného firmou EKODRILL, s.r.o. v červenci 2011 (dále jen „dokumentace“), který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Jedná se o hydrogeologický vrt H 4 do rámcové hloubky 220m na pozemku parc.č. KN 4957/1 = ZE 8521 (orná půda – ZPF) v k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou. Pozemek vlastní zadavatel.
Součástí díla je:
1. Územní příprava, tj. činnosti popsané v dokumentaci v kapitole 3. včetně vybudování a likvidace zařízení staveniště a vybudování provizorních ploch pro umístění vrtné soupravy a objektů zařízení staveniště.
Uchazeč do ceny díla zahrne také:
a. Zaevidování geologických prací u České geologické služby
b. Ohlášení činnosti prováděné hornickým způsobem u vrtů hloubky nad 30m Obvodnímu báňskému úřadu v Brně
c. Oznámení zjištění zdroje podzemní vody s vydatností vyšší než 1,0 l/s ČHMÚ v Praze
Kopie uvedených dokladů předloží zhotovitel zároveň se závěrečnou zprávou.
2. Vrtné práce – popsané v dokumentaci v kapitole 4.
3. Hydrodynamické zkoušky – popsané v dokumentaci v kapitole 5.
4. Hydrochemické práce – popsané v dokumentaci v kapitole 6.
5. Geologické práce – popsané v dokumentaci v kapitole 7.
6. Likvidace výplachu a materiálu z výkopu kalovací jímky – skládka Novosedly
7. Úklid staveniště, terénní úpravy, orba stavbou dotčeného pozemku v okolí vrtu
8. Závěrečná zpráva
9. Dokumentace ochranných pásem vodního zdroje
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 672 350,00 Kč
Druh ZŘ Přímé zadání
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Vrtání studní
URL detailu veřejné zakázky http://hrusovany.cz/hydrogeologicky-pruzkum-vrth-h4/d-1818/p1=1057
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Hrušovany nad Jevišovkou
IČO 00292877
Adresa
náměstí Míru 22
67167 Hrušovany nad Jevišovkou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 214432

Nahoru