Výpis systémových zpráv

Hajnice - víceúčelové hřiště a hasičská dráha

Datum uveřejnění 15.04.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 15.04.2013
Označení verze Aktuální  (01.07.2013 14:25:19)
Systémové číslo P13V00001876
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Hajnice - víceúčelové hřiště a hasičská dráha
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové dráhy délky 100m s umělým povrchem pro hasičský sport a víceúčelové hřiště 36x19m s umělou trávou v prostoru u stávajícího fotbalového hřiště a jeho zázemí. Součástí stavby je veřejné osvětlení a odvodnění dráhy.

Bude provedeno na násypu získaném z výkopů pro hasičskou dráhu s povrchem z umělé trávy na štěrkovém podkladu. Odvodněno bude do okolního terénu. Oplocení je navrženo z drátěného pletiva výšky 4m na ocelových sloupcích, ohraničení sportovní plochy bude provedeno z betonových záhonových obrubníků.

Dráha pro hasičský sport je navržena s polyuretanovým pružným povrchem na asfaltové ložné vrstvě a se štěrkovým podkladem. Bude provedena v postupném zářezu do stávajícího mírného svahu. Zářez bude vysvahován sklonem 1:2 ke stávajícímu terénu, na jižním konci bude zajištěn palisádovou vpustí, vyústěných do nové dešťové kanalizace.

Veřejné osvětlení je navrženo u příjezdové komunikace ke hřišti, u parkoviště a na celé ploše víceúčelového hřiště. Pro osvětlení komunikace jsou navrženy sodíkové výbojky 70kW, na sadových stožárech výšky 4m. Osvětlení hřiště je navrženo dle ČSN EN 12193. Hodnota osvětlenosti byla stanovena na 75Lx, neboť se jedná o hřiště pro rekreační účely. Osvětlení je navrženo 4 ks asymetrických reflektorů o výkonu halogenidové výbojky 400W, které se osadí na stožáry výšky 6m.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 539 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště
Datum ukončení příjmu nabídek 30.04.2013 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název SK Spartak Hajnice
IČO 60155281
Adresa
Hajnice 109
54466 Hajnice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 347838

Nahoru