Výpis systémových zpráv

Externí audity OP VK

Datum uveřejnění 25.11.2011  
Datum zahájení zadávacího řízení 25.11.2011
Označení verze Aktuální  (02.01.2013 13:28:49)
Systémové číslo P11V00000505
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Externí audity OP VK
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je poskytnutí služeb. Službami se pro účely této veřejné zakázky rozumí provedení externích auditů v ZD uvedených projektů Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“) a vydání „Auditorských zpráv o auditu pro zvláštní účely“ dle mezinárodního auditorského standardu ISA 800 pro každý jednotlivý projekt uvedený v zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“). Externí audit pro uvedené projekty (projekty OP VK uvedené v čl. 1.3 a 1.5 ZD) bude realizován nezávislým externím auditorem 1x za celou dobu trvání projektů, tj. od začátku trvání projektů do zaúčtování a uhrazení všech výdajů příjemců projektů a partnerů, které souvisejí s projekty.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 418 041,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Provádění finanční kontroly
Datum ukončení příjmu nabídek 12.12.2011 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Externí audity OP VK
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
IČO 62157124
Adresa
Palackého tř. 1/3
61242 Brno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60060274

Nahoru