Výpis systémových zpráv

Energeticky úsporná opatření ZŠ Nošovice

Datum uveřejnění 31.12.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 27.12.2012
Označení verze Aktuální  (05.04.2016 15:28:20)
Systémové číslo P12V00004330
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Energeticky úsporná opatření ZŠ Nošovice
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele energeticky úsporných opatření v budově ZŠ a MŠ Nošovice vč. rozšíření kapacity – učeben v tomto objektu.
Stavba bude prováděna na stávajícím objektu Nošovice č.p. 125, 739 51 Dobrá, parcela č. 144, který je součástí zástavby.
Vlastní stavební úpravy započnou zřízením zařízení staveniště, dále výměnou oken a dozděním části oken, zateplením mezistřeších prostor a aplikací kontaktního zateplovacího systému obvodových stěn. Na závěr bude provedeno zateplení soklu a bude obnoven a doplněn okapový chodník podél obvodových stěn objektu.
Stavba bude realizována dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou v 05/2011 subjektem BASIC Holding a.s., sídlem Družstevní 2288, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 286 42 67820.
Při realizaci energeticky úsporných opatření dojde k rozšíření kapacity stávající budovy, a to vestavbou učeben do podkroví stávající ZŠ Nošovice. Jedná se o vestavbu dvou učeben (odborné učebny PC a výtvarné výchovy (keramika)) a kabinetu do stávajícího podkroví školy. Krom stavebních prací budou prováděny úpravy elektroinstalace (silnoproudá i slaboproudá), zdravotechniky, vytápění a klimatizace (chlazení bez strojní výměny vzduchu). Při stavebních prací bude zasaženo do statiky stávajícího objektu – bude zesilován krov, vybouráno stávající schodiště do 3.NP a provedeno schodiště nové, v dotčených prostorech bude nad stávající stropní konstrukcí vybudována nová nezávislá nosná konstrukce podlahy.
Tato část stavby bude realizována dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou v 08/2012 subjektem Inpros F-M s. r. o, sídlem Tř. 28. října 639, 738 02 Frýdek - Místek.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 238970
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Stavební úpravy školních budov
Datum ukončení příjmu nabídek 21.01.2013 08:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Energeticky úsporná opatření ZŠ Nošovice
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Nošovice
IČO 00577049
Adresa
Nošovice 58
73951 Dobrá
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 242034

Nahoru