Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice – KEG...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 18.03.2013  
Datum zrušení
Datum zahájení zadávacího řízení 16.03.2013
Označení verze Aktuální  (18.03.2013 13:28:49)
Systémové číslo P13V00001160
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice – KEG linka + paster
Druh Dodávky
Popis . Předmět plnění - dodávka technologie, strojního zařízení

a) KEG
b) Průtokový paster
c) Pufr tank
d) Čerpadla
e) Potřebné propojovací panely a potrubní rozvody
f) Náhradní díly pro 2 letý provoz
g) Zpětný odkup stávající technologie KEG

Společnost Dudák - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. se rozhodl instalovat v druhé polovině roku 2013 novou KEG linku a průtokový paster. Paster se bude používat vedle filtrovaného piva i pro výrobu tzv. ovocných piv, nefiltrovaných piv s prodlouženou trvanlivostí, nealkoholického piva a limonád. Tomuto rozsahu použití odpovídá i rozsah požadovaných pasteračních jednotek. Paster bude sloužit vždy buď pro pivo stáčené do lahví nebo pro pivo stáčené do KEG sudů. V případě KEG linky i pasteru musí jít o opakovaný výrobek - NE o prototyp. Jde o dodávku na klíč. Nedílnou součástí dodávky je odkup stávající KEG linky dodavatelem linky nové.

1.3.A. Stanovené technické požadavky a parametry zařízení zadavatelem

1.3.A.1. KEG linka

Plněný produkt filtrované pivo, nefiltrované pivo,
nealkoholické pivo, limonáda
Výkon plnící linky do skladu min. 80 KEG 50 l/hod
Plněný obal KEG 50, 30, 20 l
Petainer 30, 20 l
Uzávěr korb
Teplota produktu max. 8°C
Obsah CO2 ve stáčeném pivu pivo 4,0 – 5,5 g/l
limo 6 – 7 g/l
Obsluha KEG linky celkem 1 pracovník
1.3.A.1.1. Umístění zařízení

Nová Keg linka bude umístěna v prostoru stávající plnírny sudů a mikrobiologické filtrace. Určený prostor má přibližně rozměr 13 x 4 m. Místo je vyznačeno v příloze č. 1 jako I a II. Zařízení bude k prostoru KEG linky spuštěno montážní šachtou 5 x 5 m, vlastní montážní otvor do prostoru KEG linky je 5 x 3,5 m.


1.3.A.1.2. Media a el. energie
Dimenze
Pivo DN 65
CIP DN 50
Elektrická energie
Vzduch 6-8 bar DN 50
CO2 6-8 bar DN 50
Voda pitná
Voda s chlordioxidem DN 25

Pivo i všechna media se budou připojovat v prostoru stávající stáčírny KEG. Místo připojení je vyznačeno v příloze č. 1 číslicí 1. Přívod elektrické energie z rozvaděče pivovaru k přípojnému místu zařízení zajistí pivovar

1.3.A.1.3. Odstávka zařízení

Doba mezi ukončením provozu stávající linky a náběhem linky nové nesmí být delší než 5 dnů

1.3.A.1.4. Požadované funkce zařízení

Kompletní linka na mytí a plnění KEG sudů s možností plnit i petainery. Linka musí umožňovat následující funkce:

- Úchova a temperance mycích roztoků
- Automatické dávkování koncentrátů
- Odvod výparů
- Odstranění zbytků ze sudu
- Předmytí sudu
- Mytí povrchu mechanicky pomocí kartáčů
- Mytí v cyklu louh – kyselina – horká voda – pára
- Mytí v cyklu kyselina – kyselina – horká voda – pára
- Pouze mytí bez plnění
- Plnění petainerů
- Kontrola plnosti sudu
- Kontrola těsnosti fitingu
- Obracení sudů
- Sanitace

Konstrukce linky musí umožnit po jednoduché demontáži její části zachovat průchod montážním otvorem k budoucímu montážnímu otvoru do lahvovny. Průchod je vyznačen v příloze č. 1 dvojitým šrafováním (II).

1.3.A.1.5. Požadovaný rozsah měření a regulace

• Kontrola vyprázdnění sudu
• Kontrola úplného naplnění sudu
• Kontrola těsnosti fitinku
• Automatické vyřazení nebo jednoznačné označení nevyhovujícího sudu
• Kontrola koncentrace mycích roztoků
• Preferovaný řídící systém Siemens
• Možnost zobrazení dat z externích analyzátorů jako stupňovitost, obsah O2.
• Dálková diagnostika poruch a možnost programových oprav specialisty dodavatele přes modem
• Možnost připojení k nadřazenému řídícímu systému a externímu informačnímu systému
• Zobrazování a archivace jednotlivých operačních kroků a stavů

1.3.A.1.6. Požadované garance

• Výkon linky ve skladu min. 80 KEG 50 l/hod
• Správná funkce všech dodaných zařízení
• Ztráta CO2 v pivu při stáčení max. 0,2 g/l
• Nárůst O2 v pivu při stáčení max. 0,03 mg/l
• 100% sanitovatelnost zařízení, tj. nulový nárůst při MIBI kontrole po sanitaci


1.3.B.1. Průtokový paster
Pasterovaný produkt filtrované pivo, nefiltrované pivo,
nealkoholické pivo, limonáda
Výkon zařízení Min. 40 hl /hod s možností rozšíření až
na 80 hl/hod
Počet PU 12 – 50 PJ při plném výkonu pasteru
až 120 PJ při sníženém výkonu pasteru
Teplota produktu max. 8°C
Obsah CO2 ve stáčeném pivu pivo 4,0 – 5,5 g/l
limo 6 – 7 g/l
Obsluha po najetí provozu pouze občasný dohled


1.3.B.2. Media a el. energie
Dimenze
CIP DN 50
Elektrická energie
Vzduch 6-8 bar DN 50
CO2 6-8 bar DN 50
Voda pitná
Voda s chlordioxidem DN 25

Pivo i všechna media se budou připojovat v prostoru stávající stáčírny KEG. Místo připojení je vyznačeno v příloze č. 1 číslicí 2. Přívod elektrické energie z rozvaděče pivovaru k přípojnému místu zařízení zajistí pivovar.

1.3.B.3. Odstávka zařízení
Zařízení musí být usazeno na místo bezprostředně před umístěním nové KEG linky, přičemž doba mezi ukončením provozu stávající linky a náběhem linky nové bude max. 5 dnů

1.3.B.4. Rozsah zařízení

• Kompletní zařízení pro průtokovou pasteraci, výkon min. 40 hl/hod s možností dalšího zvýšení až na 80 hl/hod, celonerezové provedení
• Vyrovnávací tank, celkový objem 80 hl, pracovní přetlak min. 3 bar. Tanky bude rovněž sloužit v době mimo provoz pasteru jako vyrovnávací tank pro MMS filtr pro lahvovnu
• Čerpadla
• Potřebné propojovací panely a potrubní rozvody
• Aseptické vzorkovací ventily na vstupu do pasteru, výstupu z pasteru a na vyrovnávacím tanku

1.3.B.5. Požadovaný rozsah meření a regulace

• Požadovaný řídící systém Siemens v návaznosti na stávající část technologie
• Plynulá regulace výkonu pasteru v rozsahu 40 – 100%
• Regulace tlaku v pasteru
• Regulace hladiny ve vyrovnávacím tanku v závislosti na výkonu pasteru
• Přesné oddělení rozhraní voda-pivo
• Automatický režim pasterace, změny sortimentu, vyjetí pasteru, pauzy s vyprázdněním
• Automatický režim CIP
• Zobrazování a archivace pasteračních jednotek v průběhu pasterace a jednotlivých operačních kroků a stavů
• Možnost zobrazení dat z externích analyzátorů jako stupňovitost, obsah O2.
• Dálková diagnostika poruch a možnost programových oprav specialisty dodavatele přes modem
• Možnost připojení k nadřazenému řídícímu systému a externímu informačnímu systému

1.3.B.6. Požadované garance

• Výkon pasteru min. 40 hl/hod
• Účinnost pasteru 0 CPM/100 ml při jednotkách CPM/100 ml ve vstupním pivu
• Správná funkce všech částí dodaného zařízení
• Přesnost pasterace + 1 PJ od nastavené hodnoty při ustáleném stavu
• Ztráta CO2 v pivu při pasteraci max. 0,1 g/l
• Nárůst O2 v pivu při pasteraci max. 0,03 mg/l
• Rekuperace min. 85%
• 100% sanitovatelnost zařízení, tj. nulový nárůst při MIBI kontrole po sanitaci


1.3.C. Doprava, montážní práce, uvedení zařízení do provozu a školení pracovníků

Předmětem plnění je zejména :
1. Demontáž stávající KEG linky a její zpětný odkup
2. Instalace nové KEG linky
3. Instalace průtokového pastéru
4. Instalace vyrovnávacího tanku
5. Napojení nového zařízení na přívod a odvod filtrovaného a nefiltrovaného piva, limo
6. Napojení nového zařízení na přívody všech potřebných médií v určených místech
7. Napojení nového zařízení na přívod elektrické energie v určeném místě
8. Uvedení zařízení do zkušebního provozu, provedení garančních zkoušek a předání zařízení do trvalého provozu
9. Doprava předmětu díla do místa plnění
10. Zajištění potřebné techniky pro manipulaci při demontáži i montáži zařízení
11. Zaškolení pracovníků obsluhy zařízení a pracovníků údržby


1.3.D. Požadavky na náhradní díly - součást předmětu plnění

• Opotřebitelné náhradní díly (např. těsnění) pro min. dvouletý provoz
• Dostupnost všech náhradních dílů do budoucna - min. 10 let od data předání předmětu plnění objednateli

.3.E. Stavební práce – nejsou součástí předmětu plnění

V průběhu montáže a demontáže se žádné stavební práce nepředpokládají. Úpravu podlahy a otevření montážního otvoru a jeho následné zazdění zajišťuje pivovar před zahájením a po ukončení instalace zařízení.

1.3.F. Požadovaná dokumentace k předání předmětu plnění

• Dokumentace v tištěné i elektronické podobě – 4 paré
• Projektová a prováděcí dokumentace odpovídající skutečnému stavu v českém jazyce – 4 paré
• Technická dokumentace jednotlivých komponent strojních a elektro – 4 paré
• Návod pro obsluhu v českém jazyce – 4 výtisky
• Návod a časový plán pro údržbu v českém jazyce – 4 výtisky
• Katalog náhradních dílů včetně kontaktů na jejich dodavatele 2 x katalog
• Seznam dodaných náhradních dílů v českém jazyce – 2 x seznam v českém jazyce
• Prohlášení o shodě na celé zařízení – 2 x prohlášení
• Prohlášení o hygienické nezávadnosti zařízení pro potravinářské účely – 2 x prohlášení
• Atesty použitých materiálů
• Zápisy a certifikáty o provedených zkouškách, kalibracích a revizích zařízení
• Záruční podmínky s uvedením povolených oprav prováděných pracovníky údržby pivovaru v záruční době – 4 x výtisk
• Veškeré doklady pro uvedení díla do trvalého provozu z hlediska stavebního zákona a ostatních platných právních předpisů ČR a EU.


Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 12 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 348318
Hlavní místo plnění Jihočeský kraj
Předmět CPV
  • Stroje používané při výrobě alkoholických nebo ovocných nápojů
Datum ukončení příjmu nabídek 09.05.2013 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky http://www.pivovar-strakonice.cz/
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.
IČO 26068273
Adresa
Podskalská 324
38601 Strakonice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 347867

Nahoru