Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Dodávka Zařízení pro čištění luštěnin

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 12.02.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 12.02.2019
Označení verze Aktuální  (12.02.2019 11:56:39)
Systémové číslo P19V00001033
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka Zařízení pro čištění luštěnin
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je:
• Nákup sítového třídiče s aspirací pro vyčištění a kalibraci zrna luštěnin. Cílem nového zařízení je zajistit trvalou a standardní vysokou jakost (čistota a nepoškozenost zrn) výstupního produktu tj. vyčištěného zrna luštěnin a vysoký výkon při čištění a kalibraci zrn.
• Nákup doplňkových zařízení pro sítový třídič. Nákup výstupního šnekového dopravníku, který dle technického řešení jednotlivých dodavatelů musí zajistit šetrnou dopravu zrna ze zařízení – sítový třídič. Součástí dopravníku je nosný rám pro zařízení – sítový třídič.
• Nákup namáčecích van s ventilem pro řízené namáčení zrna luštěnin.
• Celá technologie musí být dodána s ovládacími prvky a kompletní elektroinstalací dle technického zadání této zadávací dokumentace.
• Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s montáží nových zařízení, s uvedením do provozu a s komplexním přezkoušením dodané výrobní technologie. Součástí dodávky je také odvoz a likvidace případného odpadu, úklid montážního prostoru a jeho nejbližšího okolí a následný záruční servis.
• Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a pravidel Programu rozvoje venkova, operace 4.2.1.
• Podrobnější technická specifikace výrobní technologie a jednotlivých zařízení technologie viz. též část I a J této dokumentace.
• Pokud jsou obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné nebo označení původu, jde pouze o příklad jedné z možných variant řešení. Jedná se pouze o vymezení požadovaného minimálního standardu a zadavatel výslovně umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení – případné jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení nabízené uchazečem musí být dostatečně určitě specifikováno v nabídce uchazeče.
• Klasifikace předmětu zakázky (CPV):
Kód předmětu zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je: 42215200–8 stroje pro zpracování potravin a 42000000-6 - Průmyslové stroje
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 637575
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Průmyslové stroje
  • Stroje na výrobu potravin, nápojů a pro zpracování tabáku a jejich díly
Datum ukončení příjmu nabídek 01.03.2019 07:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/dodavka-zarizeni-pro-cisteni-lustenin
Smlouva Dodávka Zařízení pro čištění luštěnin
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název SEMIX PLUSO, spol. s r.o.
IČO 62360311
Adresa
Rybníčky 338
74781 Otice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 637575

Nahoru