Výpis systémových zpráv

Dodávka úsporné technologie pro společnost FIRESTA

Datum uveřejnění 05.12.2018  
Označení verze Aktuální  (10.01.2019 14:30:22)
Systémové číslo P18V00009387
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka úsporné technologie pro společnost FIRESTA
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
IČ: 25317628
Zastoupený: Ivo Fišerem, členem představenstva

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka následujícího technologického vybavení:
• Dvoucestné rypadlo
Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2. Zadávací dokumentace.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 12. 2018 v 12:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 9 900 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Rypadla
Datum ukončení příjmu nabídek 21.12.2018 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodávka úsporné technologie pro společnost FIRESTA
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
IČO 25317628
Adresa
Mlýnská 388
60200 Brno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-042342

Nahoru