Výpis systémových zpráv

Dodávka technologie rypadlo-nakladače s příslušenstvím

Datum uveřejnění 04.05.2021  
Označení verze Aktuální  (04.05.2021 13:08:15)
Systémové číslo P21V00003136
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka technologie rypadlo-nakladače s příslušenstvím
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: Průmyslová zóna Tymákov s.r.o.
Sídlo: č.p. 249, 332 01 Tymákov
IČ: 05676002
Zastoupený: Andrea Pechová, jednatelka

Popis předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je dodávka následujícího technologického vybavení:
• Rypadlo-nakladač s příslušenstvím
Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 5. 2021 v 15:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 983 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Plzeňský kraj
Předmět CPV
  • Mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače
Datum ukončení příjmu nabídek 20.05.2021 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Průmyslová zóna Tymákov s.r.o.
IČO 05676002
Adresa
Tymákov 249
33201 Tymákov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2020-037745

Nahoru