Výpis systémových zpráv

Dodávka Míchacího zařízení s příslušenstvím

Datum uveřejnění 12.02.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 12.02.2019
Označení verze Aktuální  (12.02.2019 13:32:48)
Systémové číslo P19V00001041
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka Míchacího zařízení s příslušenstvím
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je:
• Nákup míchacího zařízení pro míchání mokrých nebo suchých směsí. Zařízení slouží k výrobě mokrých nebo suchých směsí vyrobených z luštěnin a míchá směsi s možností proměnlivé rychlosti míchání. Zařízení má možnost reverzního chodu míchacích armatur. Zařízení zahrnuje technologickou část pro vstup surovin, výstup surovin, plnění a balení směsí a řídicí systém včetně SW. Zařízení je určeno pro inovativní zpracování zrna luštěnin do podoby mokrých mělněných směsí a suchých / mokrých směsí z luštěnin.
• Nákup doplňkových zařízení: jedná se o samostatná zařízení nebo samostatné stroje, které tvoří společně s míchacím zařízením komplexní výrobní linku. Je žádoucí sladit výrobní kapacity jednotlivých zařízení výrobní linky s výkonem míchání s cílem dosažení optimálního výrobního výkonu, optimálního čerpání energií (elektřina) a lidské práce. Výrobní linka musí generovat minimum ztrát v jednotlivých výrobních operacích. Jedná se o tyto zařízení výrobní linky:
o nákup dopravníku s výsypkou, detektorem kovů a plnící lavicí: jedná se o dopravník, který odebírá zamíchanou suchou směs z míchacího zařízení. Suchá směs proudí přes detektor kovů (zde probíhá kontrola na přítomnost kovů) a je dopravována na plnící místo (plnící lavici), kde je směs plněna do pytlů v požadované gramáži.
o nákup sloupového překlápěče pro vozíky – jedná se o doplňkové zařízení pro zpracování mokrých směsí z luštěnin na míchacím zařízení. Sloupový řetězový překlápěč pro vozíky (nerez vozíky typ Laska, 200l) dopraví mokrou směs z luštěnin do míchacího zařízení (do definované výšky násypu míchacího zařízení), kde proběhne řízené míchaní a homogenizace. Následně je zamíchaná mokrá směs vysypána zpět do nerez přepravních vozíků.
o nákup příslušenství – jedná se o prvky, které funkčně doplňují komplexní výrobní linku. Jedná se o pracovní obslužnou plošinu a rozvaděč linky s ovládáním (pro řízení důležitých parametrů linky).


• Celá technologie musí být dodána s ovládacími prvky a kompletní elektroinstalací dle technického zadání této zadávací dokumentace.
• Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s montáží nových zařízení, s uvedením do provozu a s komplexním přezkoušením dodané výrobní technologie. Součástí dodávky je také odvoz a likvidace případného odpadu, úklid montážního prostoru a jeho nejbližšího okolí a následný záruční servis.
• Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny zadavatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a pravidel Programu rozvoje venkova, operace 4.2.1.
• Podrobnější technická specifikace výrobní technologie a jednotlivých zařízení technologie viz. část I a J této dokumentace.
• Pokud jsou obsaženy požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné nebo označení původu, jde pouze o příklad jedné z možných variant řešení. Jedná se pouze o vymezení požadovaného minimálního standardu a zadavatel výslovně umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení – případné jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení nabízené uchazečem musí být dostatečně určitě specifikováno v nabídce uchazeče.
• Klasifikace předmětu zakázky (CPV):
Kód předmětu zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je: 42215200–8 stroje pro zpracování potravin a 42000000-6 - Průmyslové stroje
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 637575
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Průmyslové stroje
  • Stroje na výrobu potravin, nápojů a pro zpracování tabáku a jejich díly
Datum ukončení příjmu nabídek 01.03.2019 07:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/dodavka-michaciho-zarizeni-s-prislusenstvim
Smlouva Dodávka Míchacího zařízení s příslušenstvím
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název SEMIX PLUSO, spol. s r.o.
IČO 62360311
Adresa
Rybníčky 338
74781 Otice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 637575

Nahoru