Výpis systémových zpráv

Dodávka elektřiny pro Město Frýdlant nad Ostravicí, jím zřízené příspěvkové organizace a občany města Frýdlant nad Ostravicí

Datum uveřejnění 16.10.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 16.10.2017
Označení verze Aktuální  (25.03.2019 09:00:46)
Systémové číslo P17V00007618
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodávka elektřiny pro Město Frýdlant nad Ostravicí, jím zřízené příspěvkové organizace a občany města Frýdlant nad Ostravicí
Druh Dodávky
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem zakázky je fyzická dodávka silové elektřiny na dobu určitou do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle energetického zákona a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a dalších prováděcích vyhlášek k energetickému zákonu.
Dodávka elektřiny bude probíhat z napěťové hladiny nízkého napětí (NN).
Předmětem plnění je i zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb.
Předmětem veřejné zakázky je pak také dodávka silové elektřiny občanům města Frýdlant nad Ostravicí (dále také jen „občané“), kteří s vybraným dodavatelem uzavřou samostatné smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Dodávka elektřiny občanům města Frýdlant nad Ostravicí za vysoutěženou jednotkovou cenu (cenu nabídnutou vybraným dodavatelem) bude probíhat do odběrných míst občanů (domácností). Z tohoto důvodu se může v průběhu smluvního období počet měřících nebo odběrných míst, jakož i předpokládaný odběr elektřiny v rámci plnění této veřejné zakázky změnit, a to dodávkou elektřiny do odběrných míst občanů města Frýdlant nad Ostravicí za cenu vzešlou z této veřejné zakázky. Dodavatel bude i pro tyto případy garantovat nabídnuté jednotkové ceny a neprodleně po oznámení o zřízení odběrného místa občanů zahájí dodávku sdružených služeb za podmínek sjednaných v rámci předmětné veřejné zakázky. Vybraný dodavatel je povinen v případě zájmu každého jednotlivého občana podniknout veškeré kroky vedoucí až k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s daným občanem a k dodávce sdružených služeb. Zadavatel negarantuje jakýkoliv počet odběrných míst, ohledně nichž je dodavatel povinen uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny s občany města.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 35' 30.4883" N, 18° 21' 30.6176" E
Předmět CPV
  • Elektrická energie
Datum ukončení příjmu nabídek 31.10.2017 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodávka elektřiny pro Město Frýdlant nad Ostravicí, jím zřízené příspěvkové organizace a občany města Frýdlant nad Ostravicí
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Frýdlant nad Ostravicí
IČO 00296651
Adresa
Náměstí 3
73911 Frýdlant nad Ostravicí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60060194

Nahoru