Výpis systémových zpráv

Dodatečné stavební vícepráce č.3 na stavbě „Svět techniky - Science and Technology Centrum"

Datum uveřejnění 12.12.2012  
Označení verze Aktuální  (08.04.2013 16:34:29)
Systémové číslo P12V00004016
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Dodatečné stavební vícepráce č.3 na stavbě „Svět techniky - Science and Technology Centrum"
Druh Stavební práce
Popis Stavební práce v rámci veřejné zakázky „Novostavba budovy Světa techniky – Science and Technology Centrum“ byly prováděny v rámci areálu Dolní oblasti společnosti VÍTKOVICE, a.s.

Navržení I. etapy změny trasy SO 06 Přeložky oproti trase uvedené v dokumentaci pro výběr zhotovitele, je výsledkem jednání mezi ČEZ, a.s. OJ Teplárny, ČEZ Energetické služby s.r.o. (provozovatelé stávajících potrubí), objednatelem, projektantem a správcem areálu Dolní oblast Vítkovice. Vzhledem k plánovanému otevření areálu pro veřejnost, požadavku provozovatelů na trvalý přístup ke všem potrubím a možným problémům, které by vznikly při jejich odstraňování ve veřejném prostoru, se strany dohodly, že 1. etapa trasy SO 06 Přeložky povede jinak, než bylo původně uvažováno. Nová trasa povede od napojovacích míst u stávajícího lanového mostu po nově navrženém zemním valu a přibližně v polovině severní strany stavby Svět techniky bude pokračovat podzemní částí až do severozápadního rohu stavby. Tam se celá trasa znovu dostane nad úroveň terénu a přes nově vybudované základové patky se propojí se stávajícím potrubím vedeným za objektem VI. energetické ústředny na potrubním mostu. Původně uvažovaný nový SO 02 Potrubní most se tak nebude vůbec realizovat. Další změnou jsou úpravy DN jednotlivých potrubí přeložek, které jsou nyní navrženy s ohledem na jejich částečnou nepřístupnost (umístění pod zem). V souvislosti s dosud nezahájenou stavbou Prodloužená Ruská musí být také provedeno provizorní podepření funkčního potrubní plynu STL DN500 a nefunkčního potrubí DN2800. Bez tohoto dočasného podepření by nemohly být v rámci stavby Svět techniky realizovány výkopy v podzemní části přeložek, protože stávající podpory obou potrubí plynu se nacházejí příliš blízko hran výkopu pro přeložky. Neprovedením podepření by tak byl ohrožen harmonogram nejen stavebních prací na díle, ale rovněž realizace celého projektu financovaného z OP VaVpI.
Potřeba změny vznikla v důsledku výše uvedených okolností a v žádném případě nemá vliv na kvalitu realizovaného díla. Naopak se dá uvést, že touto změnou dojde ke zvýšení uživatelského standardu a komfortu při provozu (zajištění nezávislého přístupu správce sítě). Dle výše uvedených argumentů vznikla potřeba změny neočekávanými požadavky jednotlivých správců sítí a komplikovanému území, na kterém se staveniště nachází; tyto změny nebylo možné předem předvídat při zpracování zadávací dokumentace původní veřejné zakázky („Novostavba Světa techniky - Science and Technology Centrum“, zadané v otevřeném řízení podle zákona 137/2006 Sb.).

Uvedená změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací, které nebylo možné předem předvídat při zpracování zadávací dokumentace původní veřejné zakázky („Novostavba Světa techniky - Science and Technology Centrum“, zadané v otevřeném řízení podle zákona 137/2006 Sb.). Jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností - a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, tj. stavebních prací vedoucích ke stavbě budovy Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic.

Tyto dodatečné stavební práce jsou zadávány témuž dodavateli, nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jejich rozsah nepřekročí 20% ceny původní zakázky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jednací řízení bez uveřejnění
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba společenských, správních a kulturních center
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Dodatečné stavební vícepráce č.3 na stavbě „Svět techniky - Science and Technology Centrum"
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Dolní oblast VÍTKOVICE, zájmové sdružení právnických osob
IČO 75125285
Adresa
Vítkovice 3004
70300 Ostrava
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60054282

Nahoru